Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Subjektin laadusta riippuva predikatiivin sija > Predikatiivin sija ja jaollisuus > § 947 Predikatiivi luo tulkintoja: Teksti on hyvä ~ hyvää

§ 947 Predikatiivi luo tulkintoja: Teksti on hyvä ~ hyvää

Tarkoitteen voi esittää jaolliseksi tai jaottomaksi predikatiivin muodolla. Esimerkiksi leivonnaista voi käsitellä aineena tai jaottomana esineenä: Tämä munkki on herkullista ~ herkullinen. Samoin seutu on sitä sisältäpäin arvioivalle jaollinen (a) mutta esimerkiksi sota- tai hallinto-operaatioiden kannalta jaoton yksikkö (b). Myös substantiivipredikatiivin muodolla voidaan kategorioida subjektitarkoite jaolliseksi (aluetta, seutua) tai jaottomaksi (alue, kaupunki).

(a)
Miten taantumuksellista ja konservatiivista se seutu yhä onkaan. (l) | Jos koillinen Tammela olisi rakennettu kaavan mukaiseksi, seutu olisi suurelta osin teollisuusaluetta. (l) | Tampere on hänen mukaansa ollut tässä suhteessa rauhallista seutua. (l)
(b)
Silti erityisesti Serbien pääkaupungikseen julistaman Kninin seutu on Kroatialle tärkeä, koska se erottaa Dalmatian muusta Kroatiasta. (l) | Jämsän seutu on suhteellisen tiivis alue, – –. (l) | Varpen mukaan Tampere on investointien osalta valmis kongressikaupunki. (l)

Nominatiivi ja partitiivi nostavat ainetta tarkoittavasta subjektista esiin hieman erilaisia tulkintoja (c–e): partitiivilla kuvataan ainetta (c), nominatiivilla esitetään sen laji tai tyyppi (d). Jos predikatiivina on NP, jolla on sekä jaollinen että jaoton tulkinta, partitiivi osoittaa, että subjektia käsitellään aineena (Tämä on hyvää viiniä), ja nominatiivi, että sitä käsitellään lajina (Tämä on nuorekas viini). Aina ero jaollisen ja jaottoman tulkinnan välillä ei ole kovin merkittävä (e).

(c)
Viini on hyvää ja mustamakkara on hyvää, mutta eivät yhdessä. (l) | Tämä on ihanaa viiniä.
(d)
Viini on vaaleankeltainen, tuore ja tuoksultaan raikkaan hedelmäinen. (l) | – – Villa Anna on vielä nuorekas viini. (l)
(e)
Etanoli on hyvin herkästi syttyvää ainetta, – –. (l) | vrt. Bensiini on kaasuuntuessaan ilmaa raskaampi aine, jonka syttymisrajat ovat hyvin alhaiset. (l) | Rikkihappo on hyvin vahva, syövyttävä happo. Puhtaana se on vesikirkasta. Väkevä rikkihappo on öljymäistä, painavaa nestettä, jonka pitoisuus on noin 93 prosenttia. (l)

Teonnimi voidaan ymmärtää jaolliseksi, jolloin sitä luonnehtiva predikatiivi on partitiivissa (f), minen-substantiiveilla lähes yksinomaisesti. Nominatiivipredikatiivi nostaa teonnimistä esiin esim. ajallisesti rajatun teon tai tuloksen merkityksen (g). Muuten abstraktisanojen esittäminen predikatiivin sijan avulla jaollisena tai jaottomana on varsin joustavaa (h).

(f)
Suhtautuminen on ollut positiivista. (l) | Oliko yllätys, että oopperan hallinnointi on näin vaikeaa? (l) | Ennakkomyynti on ollut vilkkaampaa kuin koskaan ennen: – –. (l) | Keskustelu on kiintoisaa, koska siihen voivat osallistua kaikki. (l)
(g)
Lipunmyynti on jo tässä vaiheessa suurempi kuin missään kisoissa aikaisemmin, Kummola iloitsi. (l) | – – uusi oikeudenkäynti on epätodennäköinen. (l) | Siksi alkanut keskustelu on erityisen kiusallinen Ranskalle. (l)
(h)
Festarin kotimainen anti on monipuolisempaa: mukana mm. Yö, Klamydia, Waltari ja Pelle & Rockers. (l) | vrt. Pohjustusfanfaareihin verrattuna jo mystifioidun HVK:n avausistunnon anti oli niukka. (l) | Teksti on erittäin vahvasti eroottisesti latautunutta. (l) | vrt. Teksti on älyllinen ja mielenkiintoinen. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot