Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > Vertailu ja suhteutus > § 993 Laulaa kuin lintu, olosuhteisiin nähden hyvin

§ 993 Laulaa kuin lintu, olosuhteisiin nähden hyvin

Vertailun ja suhteutuksen adverbiaalit esittävät tilanteen tai sen osan suhteutettuna toiseen tilanteeseen tai sen osaan. Vertailua osoitetaan kuin-rakenteilla (a) (» § 11721176) tai erityyppisillä suhteuttavilla adpositioilmauksilla (b) (» § 689). Myös translatiivisijaisilla lausekkeilla ilmaistaan vertailua tai suhteutusta; tällöin ilmaukseen sisältyy odotuksenvastaisuuden sävyä (c).

(a)
Mies tuijottaa näkyä hetken yhtä ällistyneenä kuin silminnäkijätkin. (k) | Siellä ne lauloivat kuin huilut. (k)
(b)
Entisiin vuosisatoihin verrattuna olemme kaikki kerskakuluttajia. (k) | Ruotsissa ja Norjassa tehdään väestöön suhteutettuna selvästi enemmän sydämen ohitusleikkauksia – –. (l) | Rahan kysyntään nähden Suomessa on edelleen liikaa pankkeja ja pankkityöntekijöitä. (l)
(c)
– – ikäisekseen hän on viriilissä kunnossa. (l) | Eversti on sika mieheksi. (l) | Harjun Nuorten Kuoron äänenmuodostus on näin nuoreksi kuoroksi hämmästyttävän täyteläinen ja aikuismainen. (l)

Suhteuttavia ovat myös näkökulmaa ilmaisevat adverbiaalit, jotka esittävät kenen käsityksestä on kysymys tai missä suhteessa asiaa tarkastellaan. Mahdollisia adverbiaaleja ovat mielipidettä ilmaiseva elatiivisijainen lauseke kuten minusta ~ minun mielestäni sekä näkökulmaa tai muuta suhteutusta tarkoittavat ilmaukset (joltakin) kannalta katsoen; (johonkin) nähden, (jossakin) suhteessa sekä essiivisijaiset adverbiaalit kuten tältä kannalta tarkasteltuna.

(d)
Eile oli kyl must iha älyttömän kuuma. (p) | Alkumaku oli raadin mielestä kevyt, – –. (l) | Tilanne on Maken kannalta katsoen monella tavalla hankala. (k) | Televisio tuo pienen lapsen ulottuville liian paljon ja liian vaikeita asioita lapsen ajattelun tasoon nähden. (E) | Suomi on monessa suhteessa metka maa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot