Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Ilmisubjektin puuttuminen > § 913 Luonnostaan subjektittomia rakennetyyppejä

§ 913 Luonnostaan subjektittomia rakennetyyppejä

Vaikka subjekti on monessa mielessä verbin keskeisin täydennys, kaikissa lauseissa ei ole subjektina toimivaa ilmausta. Eräissä lausetyypeissä predikaatti ei saa lainkaan subjektiargumenttia. Tällaisia ovat säätä, muita olosuhteita ja tuntemuksia kuvaavat tilalauseet kuten Täällä sataa, Nyt on kaunista (» § 900; subjektin asemasta erikoislausetyypeissä » § 922).

Subjekti voi jäädä ilmaisematta vaikka kuuluukin verbin valenssiin. Rakenteellisesti ilmisubjektittomia ovat yksipersoonainen passiivi (a) ja nollapersoona (b). Verbin passiivimuoto on luontaisesti subjektiton (» § 1313), ja nollapersoona on yksikön 3. persoonan muoto, joka subjektittomana esittää yleistyksen (» § 1347).

(a)
Meitä tarkkaillaan.
(b)
Saako täältä kalaa?

Myös imperatiivin 2. persoona on yleensä subjektiton. Imperatiivi kuitenkin edellyttää subjektiargumenttia, joka tarkoittaa puhuteltavaa tai joukkoa, johon tämä kuuluu. Subjektiksi voi katsoa persoonapronominin (c) mutta ei muuta puhutteluilmausta (d) (» § 16511652).

(c)
Sano sinä miten tämä pitäisi hoitaa. | Älkää te siihen tunkeko.
(d)
Tulkaa pojat syömään. | Älä viitsi äiti.

Infinitiivilausekkeet ovat tyypillisesti subjektittomia. Subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitsevan rakenteen subjekti tai objekti (e), tai sen tulkinta jää avoimeksi (f) (» § 501).

(e)
Maarit aikoo keittää kahvit. | Hän pyysi meitä tulemaan kahville.
(f)
Olisi aika keittää kahvit. | Ovi aukeaa nappia painamalla.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot