Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > Väline ja keino > § 991 MA- ja E-infinitiivit keinon adverbiaaleina

§ 991 MA- ja E-infinitiivit keinon adverbiaaleina

Adessiivisijainen MA-infinitiivilauseke ilmaisee, millä keinoin tai edellytyksin hallitsevan verbin tarkoittama tapahtuma toteutuu (a) (» § 516518).

(a)
Veneretkellä ollut samanikäinen nainen pelastautui uimalla saareen. (l) | – – kymmenen minuutin juoksulenkin voi korvata nauramalla sata kertaa päivässä. (l) | Polkupyöräilijä voi moninkertaistaa havaittavuuttaan hämärässä tai pimeällä käyttämällä kunnollista perävaloa. (l)

Instruktiivisijainen E-infinitiivilausekekin voidaan tulkita keinon adverbiaaliksi ainakin silloin, kun se on muodostettu esim. käyttämistä tai soveltamista merkitsevästä verbistä (b). Muutoin se ilmaisee enemmän tapaa: hän tuli hymyillen (» § 989). Keinon ja tavan ilmaiseminen voivat mennä vielä selvemmin limityksin siten että ‑lauseissa (c).

(b)
Myös ohjaaminen pyöräjarruja käyttäen vaatii oman tekniikkansa, – –. (l) | Kyllä tyhmyydestä on pakko sakottaa, mutta kuitenkin kohtuutta noudattaen. (l) | Aamulehden sunnuntaitoimitus selvitti kahdeksaa lahjomatonta kriteeriä soveltaen lajien arvojärjestyksen. (l)
(c)
Tarkimmin valkotasapainon säätö onnistuu siten, että kamera kohdistetaan esimerkiksi valkoiseen paperiin, – –. (l) | Esimerkiksi sukunimi Alén lausutaan siten, että painotetaan toista tavua aLEN. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot