Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit > § 1001 Kommenttien ja konnektiivien lausepaikka

§ 1001 Kommenttien ja konnektiivien lausepaikka

Kommentit ja konnektiivit sijaitsevat lauseen alussa esikentässä (a) tai finiittiverbin jäljessä loppukentässä (b) määrittämässä koko lausetta. Ne esiintyvät myös irrallisina lisäyksinä lauseen sisällä (c), joskus loppukentässäkin (d).

(a)
Kotkan Palotorninvuorelta putosi torstaina mittava lohkare jalkakäytävälle. Onneksi kukaan ei ollut silloin juuri lohkareen kohdalla. (l) | Meidän on huolehdittava tämän pienen Suomen kulttuurista. Yleisesti ottaen kansa tajuaa sen. (l) | Sibelius viihtyi Kämpissä, koska siellä sai keskustella liikemiesten kanssa taiteesta. Ja oli siellä muitakin taiteilijoita. Sen sijaan hän karttoi Fenniaa, koska siellä taiteilijat puhuivat aina vain rahasta. (l)
(b)
Tämä jutusteleva kirja riemastuttanee fennougristisen kielitieteen sisäpiirejä, jotka eivät valitettavasti ole yhtä suuret kuin vaikkapa germanistiikan tutkijamassa. (l) | – – jos tai kun hän joskus menee naimisiin, pidetään ilman muuta kirkkohäät. (l) | Hän on nyt 12-vuotias, ja on suoraan sanottuna aivan hullu. (yo)
(c)
Valtio ei ole vetäytynyt, onneksi, Tennispalatsisuunnitelmasta, joka ei ole äärettömän kallis. (l)
(d)
Vihaa, sotaa, kurjuutta ja kärsimystä näkee liikaa, valitettavasti. (yo) | Kerran yritin potkaista sitä, mutta ohi meni, onneksi, sillä osuessani kissa olisi saanut moraalisen voiton. (k) | Julkiselle sektorille ei tipu lisää rahaa, päinvastoin, ja kuitenkin sen on pystyttävä kilpailemaan yksityisten kanssa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot