Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Muodoltaan vaihtelematon predikatiivi > § 952 Vaihtelematon yksikkö: He ovat ainoa ilonaiheeni

§ 952 Vaihtelematon yksikkö: He ovat ainoa ilonaiheeni

Substantiivipredikatiivi ei aina noudata subjektin lukua. Yksikön nominatiivissa olevalla substantiivipredikatiivilla voidaan kategorioida jaottomaksi paitsi jaoton yksilö myös joukko; adjektiivipredikatiivin muoto sen sijaan riippuu subjektin luonteesta.

 
Lapsenlapset olivat ainoa ilonaiheeni (~ *suloinen). | Nuo koirat ovat sietämätön riesa (~ *ärsyttävä).

Kongruoimaton nominatiivipredikatiivi kuvaa subjektin tarkoitejoukkoa kokonaisuutena, joten siihen käy vain abstrakti substantiivilauseke, esim. asia, ilmiö, ongelma, syy, esimerkki, vaihtoehto, tapaus, tapa; monet, esim. oma lukunsa, ovat kiteymiä.

(a)
Kuitenkin pelaajat ovat palapelissä erittäin tärkeä osa, – –. (l) | Tiden-kustantamon kaksi kirjaa ovat hyvä esimerkki lajityypistä. (l) | Brysselin lahja yhdentyvälle Euroopalle ovat sinisimpukat ja belgialainen olut. (l) | Postimyynnin riesa ovat yritykset, jotka keräävät asiakkailta rahat ja katoavat sitten jäljettömiin. (l)

Substantiivipredikatiivi voi olla myös vaihtelematta yksikön partitiivissa, jos se on jaollinen: Ruuanlaitto on ~ keittiötyöt ovat minulle terapiaa.

(b)
Tietämättömyys, tyhmyys ja väärät ennakkoluulot ovat rasismin polttoainetta. (l) | – Kolmannessa heitossa oli jo vähän yritystä, kaksi ensimmäistä olivat pelkkää lämmittelyä, – –. (l) | Kaikki nämä viime päivien puheet koroista ja työllisyydestä ovat vain spekulointia. (l) | Suurten muodinluojien vaatteet ovat taidetta, tai ainakin taidekäsityötä, – –. (l)

Partitiivissa oleva predikatiivi ei aina kerro subjektin jaollisuudesta. Partitiivi on vakiintunut kielten nimiin, joilla luokitetaan kielellisiä ilmauksia (c), henkilönnimiin merkityksessä ’tälle henkilölle tyypillistä’ (d) sekä tekeytymisen ja esittämisen ilmauksiin (e). Monet partitiivipredikatiivit ovat vakiintuneita sanontoja (f).

(c)
Nämä sanat ovat latinaa ~ tiibetin kieltä. | – – lama on tiibetin kieltä ja tarkoittaa mestaria. (l)
(d)
Kappaleet Vie minut, Kaivattu ja Jos ruusu oisin ovat aivan uutta Katri-Helenaa. (l) | Miyazakia ovat selvät kuvat, taivaan sini, maisemien jylhyys – –. (l)
(e)
Yritetään lääppiä ja ollaan niin pomoa, niin pomoa. (Yli-Vakkuri 1986: 268)
(f)
muotia, roskaa, historiaa, vasta ~ vain alkua; jonkinlaista ~ jonkin perua, jonkinlaista alkuperää, jonkun tuotantoa, jotakin luokkaa, jonkinlaista kuultavaa ~ nähtävää ~ katseltavaa, jonkin antia; jonkinlaista mainosta jollekin, sukua jollekin, tulosta ~ seurausta jostakin

Vaihtelemattomalla yksikön partitiivissa olevalla adjektiivipredikatiivilla voidaan subjektin tarkoite esittää abstraktiona: Shekit olisivat hienotunteisempaa ’shekkien käyttäminen olisi hienotunteisempaa’ (g). Tämä vaatii merkitykseltään abstraktia adjektiivia, joten esim. väri- ja kokoadjektiivit eivät käy tähän käyttöön: *Kukat olisivat isoa ~ keltaista. Vakiintuneita ovat esim. ilmaukset totta ja uutta. Tyypillinen kongruoimaton predikatiivi on superlatiiviedussanainen (h).

(g)
– – kielellisen ja geneettisen perimän näennäinen ristiriita on itse asiassa hyvin odotuksenmukaista, kun otetaan huomioon Suomessa ja Itämeren piirissä eri aikoina vallinneet kulttuurivirtaukset. (A) | Hyvin kuvaavaa on myös eräs seikka. Kun kävi ilmi, että – –. (l) | Franziska van Almsickille oli torstaina vain yksi asia tärkeää: uida kuntonsa edellyttämällä tavalla. (l) | – – että palestiinalaisten oikeus käydä työssä Israelissa on välttämätöntä itsehallintoalueiden työllisyystilanteen hallitsemiseksi. (l)
(h)
Lindan mielestä kauneinta hänessä ovat huulet. (l) | Miisan mielestä parasta Amerikassa ovat ihmiset, pahinta pakkoautoilu. (l) | Blade Runner ‑maailma oli kuuminta ja trendikkäintä, mitä kuvitella saattoi. (l) | Me omistetaan tää lafka. Arvokkainta täällä on tämä jengi. Se on meidän voima. (l)

Huom. Kongruoimatonkin predikatiivi voi esittää asian sekä jaollisena että jaottomana: Pyhät kirjoitukset… ovat parasta lääkettä uskovaisille – – (l) ~ ovat paras lääke. Ryhmäsanoilla voidaan predikoida niin distributiivisesti (Ne on hyvää porukkaa; Lappalaiset ovat pientä kansaa) kuin ei-distributiivisestikin (Ne on hyvä porukka; Lappalaiset ovat pieni kansa).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot