Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Adverbiaalin lauseasema ja merkityksen tulkinta > § 970 Temporaalinen vs. paikan tai tilan adverbiaali

§ 970 Temporaalinen vs. paikan tai tilan adverbiaali

Paikallissijainen adverbiaali tulkitaan lauseasemasta riippumatta temporaaliseksi, kun sana viittaa aikaan: aamulla, tammikuussa, maanantaina, viime viikonloppuna. Vastaavasti adessiivisijainen adverbiaali saa toimintaa kuvaavassa lauseessa kaikissa lauseasemissa instrumentaalisen tulkinnan, jos kyseinen sana tarkoittaa välinettä: veitsellä, neulalla. Monien paikallissijaisten adverbiaalien merkityksen tulkintaan lauseasemalla on kuitenkin vaikutusta. Erityisesti lauseen alussa adverbiaali voidaan hahmottaa eri tavalla kuin verbin jälkeisessä asemassa. Lauseenalkuinen adverbiaali toimii muun lauseen kehyksenä, ja siihen saattaa liittyä mm. temporaalisia tai kausaalisia implikaatioita. Esimerkiksi seuraavassa alkuasemaiseen olotilan adverbiaaliin voi liittyä temporaalinen implikaatio ’aina kun Maija oli päänsäryssä’ tai kausaalinen implikaatio ’koska Maija oli päänsäryssä’; verbin jäljessä se ilmaisee selvemmin tilaa.

(a)
Päänsäryssä Maija oli koko päivän kotona. | Maija oli koko päivän päänsäryssä kotona.

Paikan adverbiaali on mahdollista tulkita kontekstissaan temporaaliseksi, lauseasemasta riippumatta. Tulkintaa auttaa temporaalinen fokuspartikkeli jo, vielä, vasta, enää (b). Lauseenalkuinen paikan adverbiaali voidaan tulkita temporaaliseksi ilmankin (c). Olosuhdetta tarkoittava adessiivisijainen lauseke on hahmotettavissa ehtoa ilmaisevaksi; sen tavallisin paikka on lauseen esikentässä (d).

(b)
Oli pinko jo koulussa, – –. (l) ’jo kouluaikoina’ | Minun nimeni on Sinikka, mutta jo Pariisissa olin lyhentänyt sen käytännön syistä Siniksi. (k) | Spontaanipakolaisten tulosta tiedetään vasta rajalla, – –. (l) | Pikkuhiljaa aloin rauhoittua, mutta vielä kylvyssä tunsin itseni loukkaantuneeksi. (k)
(c)
Koulussa teimme myös metsäretkiä; tutustuimme sammakonkutuun ja nyhdimme yrttejä juurineen jorpakosta. (k) ’kouluaikoina’
(d)
Hiukan eilistä lämpimämmällä säällä vauhtihirmu olisi varmasti hätyytellyt Ride The Nightin nimissä olevaa SE:tä 14,4. (l) ’jos sää olisi ollut lämpimämpi’

Essiivisijaiseen adverbiaaliin voi liittyä temporaalisia (e), kausaalisia (f) tai konditionaalisia (g) implikaatioita, varsinkin silloin kun adverbiaali on lauseen alussa.

(e)
Lapsena haaveilin, että aikuisena syön joka päivä Fazerin sinistä suklaata. (k) ’kun olin lapsi’
(f)
Orpolapsena Pan Yuliang joutui jo lapsena bordelliin. (l) ’koska oli orpolapsi’ | Tiikkainen on – – tiivistänyt muita vanhempana otettaan – –. (l) | Itsekin Bultmannia tutkineena pidän häntä yhtenä vuosisadan hurskaimmista yliopistoteologeista – –. (l) | Lamasta oppineena lentoyhtiöt ovat rakentaneet syvempiä liittoja toistensa kanssa. (l)
(g)
Sinuna minä olisin hetken hiljaa, – –. (k) ’jos olisin sinä’ | – – jos hän leikkasi Utulta hiukset, minä teinä kyllä pitäisin tarkoin varani etten loukkaisi häntä, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot