Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Finiittiverbin totaaliobjekti > § 935 Vaihtelematon t-akkusatiivi ja monikko

§ 935 Vaihtelematon t-akkusatiivi ja monikko

Persoonapronominit ja interrogatiivipronomini kuka ovat totaaliobjektina t-päätteisessä akkusatiivissa: minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät, kenet. Muoto esiintyy sekä genetiivi- (a) että nominatiiviobjektin (b) konteksteissa. Kuka-pronomini voi tosin olla paitsi t-akkusatiivissa myös nominatiivissa (c).

(a)
Hän sotki kaiken, meidät ja ajan ja paikan. (k)
(b)
– Ota minut mukaan. (k) vrt. Ota lapsi mukaan. | Teidät ammuttaisiin järvelle kuin sorsat, – –. (k) | Heidät pitäisi saattaa YK:n ihmisoikeuskomission eteen vastaamaan kansanmurhasta. (l)
(c)
Aho ei suostunut sanomaan, kenet pankin johdosta pitäisi erottaa. (l) | Suoraan Väyrynen ei ole suostunut sanomaan mitään, kuka pitäisi valita puheenjohtajaksi. (l)

Totaaliobjektin sija on nominatiivi, kun NP on monikollinen tai sen edussana on numeraali, sanaa yksi lukuun ottamatta (d–e) (» § 772).

(d)
Yhtyneet aikoo rahoittaa uudet investoinnit puhtaasti kassan kautta, – –. (l) vrt. Yhtyneet rahoittaa investoinnin. | Miehen hengen pelastaminen vaati kaksi leikkausta. (l)
(e)
Kuolleet jätetään siihen, mutta tutkikaa laukut ja tuokaa aseet mukana. (k) | Menestyäkseen ”Spursin” pitäisi hankkia pari kunnon pelaajaa; – –. (l)

Samoin käyttäytyvät t-päätteiset sanat puolet ja loput (f). Nominatiiviksi voi katsoa myös kvanttoripronominin monta, joka on totaaliobjektissa aina tässä muodossa (g) (» § 765).

(f)
Projektin periaatteena on, että työn tilaaja maksaa puolet nuoren palkkauskustannuksista – –. (l) vrt. Tilaaja maksaa osan kustannuksista. | Maksan loput omasta pussistani. (l)
(g)
Minä säästin monta purkkia ja yhä riittää. (l) vrt. Säästin purkin.

Huom. t-päätteinen akkusatiivi on lähtöisin itämurteista; länsimurteissa persoonapronominit ovat yleensä olleet genetiivissä, ja genetiiviä esiintyy edelleen: Resti kutsu mun kanssaan uimaan joulun jälkeen jonnekin hotellin uima-altaalle (E); Ei aikaakaan kun näen sun [laulusta].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot