Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Paikan ja tilan adverbiaalit > § 981 Muoto ja merkitys

§ 981 Muoto ja merkitys

Paikan adverbiaali eli lokatiivinen adverbiaali ilmaisee entiteetin sijaintia jossakin tai siirtymistä siihen tai siitä pois, esim. kaupungissa, romaanissa, rannalle, laatikkoon, veden pinnalta. Tilan adverbiaali puolestaan ilmaisee entiteetin fyysistä tai mentaalista olotilaa kuten aatoksissa, uimassa, rähmälleen tai abstraktia yhteyttä, esim. missä mielessä, tehtävän puitteissa. Paikan ja tilan adverbiaalit ovat olo-, ero- ja tulosijaisia ilmauksia. Paikan adverbiaaleja ovat lisäksi väylän (» § 984985) ilmaukset. Paikan adverbiaalit menevät osaksi päällekkäin habitiiviadverbiaalien kanssa (» § 986). Tilaa ilmaisevista predikatiiviadverbiaaleista » § 974979.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot