Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Yleistä > § 909 Erilaisia rakenteita lauseenjäseninä

§ 909 Erilaisia rakenteita lauseenjäseninä

Subjektina, objektina ja adverbiaalina voi toimia paitsi nominaalinen lauseke myös lause tai infiniittinen lauseke (» asetelma 142; tarkemmin » § 458, 1144).

Asetelma 142: NP, infiniittinen lauseke ja lause lauseenjäseninä
  Subjektina
NP Eilinen tapaaminen oli mukava.
Infinitiivilauseke Oli mukava nähdä teitä.
Referatiivirakenne Ilmeni varkaiden vieneen rahat.
Lause Oli mukavaa, että ~ kun tulitte. On arvoitus, miksi niin kävi.
Tukipronomini + lause Minua vaivaa se, että ~ kun ~ miksi vaari unohtui.
  Objektina
NP Haluaisitteko puheenvuoron?
Infinitiivilauseke Haluaisitteko tulla joskus uudestaan?
Referatiivirakenne Luulisi muidenkin tulevan mielellään.
Lause Haluaisitteko, että tulemme uudestaan? Kysyn, käykö se.
Tukipronomini + lause Vastustan sitä, että asioista ei puhuta avoimesti. Sitä hän ei maininnut, tuleeko muita.
  Adverbiaalitäydennyksenä
NP Kyllästyin koko asiaan.
Infinitiivilauseke Kyllästyin puhumaan tyhjille seinille.
Lause En välitä mitä hän sanoo.
Tukipronomini + lause Kyllästyin siihen, että kaikesta piti puhua.
  Adverbiaalimääritteenä
NP Tulin mukaan muiden pyynnöstä.
Infinitiivilauseke Tulin mukaan välittämättä kielloista.
Lause Tulin kun ~ koska ~ vaikka ~ jos pyysit.
Tukipronomini + lause Tulin mukaan siksi, että minua pyydettiin.

Kieliopillisessa sijassa olevia lauseenjäseniä vastaavat A-infinitiivilauseke, referatiivirakenne ja konjunktiollinen lause tai alisteinen kysymyslause. Adverbiaalina toimii muu infinitiivilauseke ja adverbiaalikonjunktiolla alkava lause. Kaikissa lauseenjäsentehtävissä esiintyy tukipronominillinen lause, jolloin pronominin tai proadverbin muoto osoittaa sen tehtävän (» § 1145).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot