Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Transitiivisuus ja objektin semantiikka > Vaikutuksenalaisuus ja rajattuus > § 927 Toiminnan kohde kertoo toiminnan läpiviennistä

§ 927 Toiminnan kohde kertoo toiminnan läpiviennistä

Prototyyppinen objekti viittaa vaikutuksenalaiseen olioon, jonka tila tai sijainti muuttuu verbin ilmaiseman toiminnan vaikutuksesta (» § 928). Lisäksi tällainen objekti osoittaa muodollaan tilanteen rajatuksi tai rajaamattomaksi: totaaliobjekti kertoo, että muutos viedään läpi ja siten rajaa tilanteen kokonaisuudeksi, ja partitiiviobjekti osoittaa rajaamattomuutta (» § 930931). Vaikutuksenalaisuus ja rajattuus eivät kuitenkaan aina yhdy, vaan muunkin kuin vaikutuksenalaisen objektin sija voi osoittaa rajattuutta. Esimerkiksi viipaloitava leipä on vaikutuksenalainen, katsottava ohjelma ei.

 
  Rajattu Rajaamaton
Vaikutuksenalainen Viipaloin leivän. Viipaloin leipää.
Ei vaikutuksenalainen Katsoin uutiset. Katsoin uutisia.

Kun objekti esiintyy sellaisen verbin yhteydessä, jonka valenssiin se ei kuulu, se viittaa tyypillisesti entiteettiin, joka on toiminnan vaikutuksen alainen, esim. juosta asia(nsa) ’saattaa asiansa kuntoon juoksemalla’ (a). Näin on myös lauseissa, joiden objekti kuuluu täydennysmuottiin ja on muuta kuin verbin tavallisesti saamaa tyyppiä (b). Useimmiten tällainen käyttö edellyttää kolmatta ilmausta, adverbiaalia tai partikkelia, joka ilmaisee esim. tulopaikkaa (kotiin, perille) tai tulosta (kuoliaaksi, poikki, kiinni); merkitys on kausatiivinen, esim. ’saada hiihtämällä sauva poikki’ (tarkemmin » § 482).

(a)
– – anna minulle valtakirja, niin juoksen ne ikävät asiat puolestasi. (k)
(b)
Nyt aviopari reissaa kahden lapsensa kanssa kahden mantereen välillä ja puhuu jättiläismäisiä puhelinlaskuja. (L) | Viesti oli mennä pilalle heti lähdössä, kun Italian aloittaja hiihti Karri Hietamäen sauvan poikki. (l)

Objektin vaikutuksenalaisuus tai kyky ilmaista rajattuutta ilmenee myös niissä tapauksissa, joissa vaihtoehtoisena ilmauksena on adverbiaali. Tällaisia ovat mm. koskettamista ja katsomista ilmaisevat verbit, esim. koske(tta)a, koputtaa, katsoa ja tuijottaa. Verbin tarkoittama toiminta ei varsinaisesti vaikuta objektitarkoitteeseen, mutta tilanne voidaan osoittaa rajatuksi käyttämällä objektia: Katsoin uutiset. Lisäksi objektillinen vaihtoehto voi esim. luoda vaikutelman objektitarkoitteen tarkkailusta: ilmaukset katsoa jotakuta ja katsoa johonkuhun ovat lähellä toisiaan, mutta ohjelman tai tapahtuman seuraamista ilmaistaan vain objektillisella vaihtoehdolla: Katsoin uutisia (~ ?uutisiin). Vastaavasti kaappia koputetaan sen tutkimiseksi mutta seinään koputetaan huomion herättämiseksi (c).

(c)
Taisto koputteli kaappia, mutta sanoi seinien olevan useammasta teräslevystä koottuja; – –. (k) | – – mitä raivokkaammin muut asukkaat koputtivat seinään, sitä kovemmalle soittimen tehoa käännettiin. (l)

Saman osallistujan ilmaiseminen joko objektilla tai adverbiaalilla on mahdollista myös sellaisissa tapauksissa kuin lastata (tavarat autoon ~ auto tavaroilla) ja tyhjentää (astia vedestä ~ vesi astiasta) (» § 481). Se osallistuja, joka ilmaistaan objektilla, esitetään muutoksen keskeisenä läpikävijänä. Vain sitä voi koskea sellainen rajaava ilmaus kuin kokonaan, kauttaaltaan tai täyteen. Lause Lakaisin roskat kokonaan lattialta antaa ymmärtää, että kaikki roskat poistuivat lattialta, mutta ei kerro, että koko lattia olisi käyty läpi, kuten lause Lakaisin lattian kokonaan (roskista).

Toiminnan rajaaminen pikemmin kuin objektin tarkoitteeseen vaikuttaminen on olennaista silloin, kun objekti ilmaisee liikkumisverbin yhteydessä reittiä (d). Tällaiset objektit ovat objektin ja määränilmauksen (osman) rajalla, etenkin matkaa ja aikaa ilmaisevat kuten koko matkan, viimeiset kilometrit (» § 972). Vakiintuneita ilmauksia ovat esim. astua askel ja istua, esim. rangaistus ~ elinkautinen ~ tuomionsa.

(d)
Silloin kävelisin yöllä kanavien rantoja, – –. (k) | Hän yritti laskeutua pimeät, narisevat portaat äänettömästi, – –. (k) | Kävelin suorinta tietä Asemahotellille. (k) | Express Ride [hevonen] vain mennä hutkutteli loppumatkan, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot