Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Paikan ja tilan adverbiaalit > Väylä > § 984 Tulla ikkunasta, kulkea rantatietä, maitse

§ 984 Tulla ikkunasta, kulkea rantatietä, maitse

Paikasta toiseen siirtymiseen tai jonkin siirtämiseen kuuluu väylä, jota pitkin siirrytään. Siirtymistä tai siirtämistä ilmaistessa väylä on usein epäolennainen ja voi jäädä implisiittiseksi:

(a)
Osallistuin kerran raatiin, joka matkusti EU-lobbauksen yhdeltä näyttämöltä toiselle eli Brysselistä Strasbourgiin, ja yritti samalla keksiä hyvää suomenkielistä vastinetta [lobbaamiselle]. (l) | Kylväjät siirsivät siemenperunat laatikoista sankoihin ja sieltä nakkelivat ne matalaan vakoon. (k)

Usein väylä ilmaistaan lauseessa esittämällä se kiintopisteettömänä kulkureittinä, esim. mene tätä tietä ~ tuota polkua pitkin, tai jonkin kautta mentävänä kiintopisteellisenä kulkuväylänä, esim. takaoven kautta. Selvää rajaa kiintopisteettömän reitin ja jonkin kautta kuljettavan kiintopisteellisen väylän ilmausten välillä ei ole. Tässä käytetään enimmäkseen molemmat kattavaa yleisnimikettä väylä.

Väylän adverbiaalit ovat elatiivisijaisia tai prolatiivijohdoksen sisältäviä lausekkeita tai adpositiorakenteita (» § 985); väylää ilmaistaan lisäksi partitiivisijaisilla lausekkeilla, jotka lauseen rakenteen kannalta ovat lähinnä objekteja. Väylän ilmauksena on elatiivisijainen lauseke silloin, kun väylä on läpimentävä aukko tai ainakin mahdollistaa läpikatsomisen (b). Partitiivisijainen lauseke taas ilmaisee muuta kuin aukollista kulkutietä; olennaista on, että se sopii jotenkin väyläksi (c). Lisäksi prolatiivisia itse-johdoksia käytetään muun kuin aukkoa edellyttävän väylän ilmauksissa (d), ne esiintyvät myös merkityksessä ’teknisen viestintälaitteen välityksellä’ (» § 385).

(b)
Yleensä muuttolinnuilla on jokin lämmin yöpymispaikka – –, jonne ne onnistuvat pääsemään jostakin kolosta sisään. (l) | Rahaa änkeää joka akkunasta ja ovesta. (l) | Aikamies päätyy koulun penkille nahinoimaan, tirkistelemään teinityttöä avaimenreiästä – –. (l)
(c)
Kirkkokatua saa nyt ajaa eteläänkin. (l) | – – hän palaa samoja jälkiä takaisin ensimmäiseen saareen, – –. (E) | Kannoin lankkuja ylös Wetterhoffin opiston rappusia. (k) | – – nykyäänkin pääsee näyttämölle ”pitkää tietä” eikä pelkästään teatterikoulun kautta. (l) | EU-apua jaetaan kahta eri reittiä: – –. (l)
(d)
[Pato] on ohitettava maitse oikealta puolelta. (E) | YK lähettää lentoteitse ruokaa Afganistaniin. (E) | Politiikkaa voi tehdä jo sähköpostitsekin – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot