Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia > Yleistä > § 960 Adverbiaali vs. muut nominaaliset lauseenjäsenet

§ 960 Adverbiaali vs. muut nominaaliset lauseenjäsenet

Adverbiaalit eroavat lauseen subjektista, objektista ja predikatiivista ennen muuta siinä, että lausetta kohden voi olla useita keskenään rinnastamattomia adverbiaaleja. Lauseessa voi olla esim. useita lauseen määritteinä toimivia paikan tai ajan adverbiaaleja (» § 964), paikan ja tavan adverbiaali, tavan ja syyn adverbiaali jne. Seuraavissa esimerkeissä adverbiaalit on merkitty hakasulkeisiin.

 
Wäinö Aaltosen juhlavuoden näyttely on siirtynyt [Turusta] [Helsinkiin]. (l) | [Kotona] kengät riisuttiin [ovensuuhun]. (k) | [Aamulla] hän heräsi [ennen kellonsoittoa]. (k) | [Keittiössä] tuoksui [ihanasti] [joululta]. (k) | Ihanaa ettei [pitkään aikaan] tarvinnut kävellä [asemalta] [koululle] [isoja laukkuja raahaten]. (k)

Verbin täydennyksenä olevat adverbiaalit ovat kuitenkin objektin kaltaisia siinä, että niitä ei voi olla lauseessa kuin yksi saman kategorian adverbiaali kerrallaan: *Puhuin asiasta hänestä. Paikan adverbiaaleja tosin voi olla kaksikin, mutta tällöin ne eivät kumpikin erikseen suhteudu verbiin, vaan toinen täsmentää toista, esim. Hän asuu Oulussa Kirkkokadulla (» § 964).

Toisin kuin objektin sija, adverbiaalin sija ei vaihtele sen mukaan, onko lause myönteinen vai kielteinen tai aktiivi- vai passiivimuotoinen: Junassa huusin ~ en huutanut ~ huudetaan puhelimeen. Adverbiaalin ja objektin leikkauspisteessä ovat objektinsijaiset määrän adverbiaalit eli osmat, joilla on sijanvaihtelua: Luin tunnin ~ En odota enää hetkeäkään (» § 972973). Subjektimaisia piirteitä on eräisiin lausetyyppeihin kuuluvilla lauseenalkuisilla adverbiaaleilla kuten Hänestä tuli kuuluisa; Minulla on paljon kirjoja (» § 866).

Adverbiaalit sijoittuvat lauseessa vapaammin kuin subjekti, objekti ja predikatiivi, jos kohta rajoituksiakin on. Esimerkiksi päälauseissa ajan, paikan tai tavan adverbiaalit esiintyvät lähinnä subjektin edellä tai verbin jäljessä (a), mutta kommentit ja konnektiivit myös subjektin ja verbin välissä (b). Sivulauseiden sanajärjestys on tässä suhteessa vapaampi (c).

(a)
Mutta tällä kertaa hän on liikkeellä autolla. (k) | Hän on reilusti sitä mitä on. (k) | Hän on odottanut pysäkillä parikymmentä minuuttia. (k) | Pieneläinpraktiikka on kasvanut Suomessa 80-luvulla näyttävästi, ja samassa tahdissa on alan työntekijöittenkin arvostus noussut. (l) | ?Minä aamulla olen käynyt uimassa. | ?Hän nopeasti palasi kotiin.
(b)
Hän luultavasti tarkoitti vain sitä, että – –. (l) | Ja ennen pitkää hän huomaa tehneensä virheen, ja silloin hän ehkä tekee lisää virheitä. (l) | Tulosvauhti on kiihtynyt. Kasvuvauhti sen sijaan on hiukan hidastunut, – –. (l)
(c)
Kun hän syksyllä 1945 palasi Düsseldorfiin, näky oli lohduton. (l) | Siis miksi autoilijat haluaisivat lisää valvontaa, jos he samanaikaisesti ajavat ylinopeutta? (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot