Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Genetiivi ja muut subjektin sijat nesessiivirakenteessa > § 920 Minun piti mennä, Piti olla kahvia ja Se piti olla hyvää

§ 920 Minun piti mennä, Piti olla kahvia ja Se piti olla hyvää

Nesessiivirakenteen (» § 505) subjektin normaali sija on genetiivi (a), mutta eksistentiaalisessa nesessiivirakenteessa sijana on partitiivi tai nominatiivi (b). Persoonapronomini on aina genetiivissä.

(a)
Meidän on pakko mennä. vrt. Me menemme. | Juhlien oli määrä jo alkaa.
(b)
Siellä pitäisi olla kahvia ja keksejä ~ kahvitilaisuus. vrt. Siellä on kahvia ja keksejä.

Partitiivisubjektin esiintymisehdot ovat nesessiivirakenteessa samat kuin yleensäkin (» § 916918): NP:n kvantitatiivinen epämääräisyys ja rakenteen intransitiivisuus. Jaotontarkoitteinen e-subjekti on nominatiivissa. Nesessiivirakenteen genetiivisubjekti vastaa siis muunlaisten lauseiden perussubjektia.

Nominatiivisubjektia esiintyy genetiivisubjektin vaihtoehtona muissakin kuin eksistentiaalilauseissa, etenkin kun subjektin tarkoite on eloton: predikatiivin, predikatiiviadverbiaalin tai paikan adverbiaalin sisältävissä olla-verbillisissä lauseissa (c) ja myös muiden intransitiiviverbien yhteydessä (d). Myös subjektin sijainti verbin jäljessä saattaa vaikuttaa siten, että sijana on nominatiivi (e).

(c)
Moraaliopetus pitää olla kaikkien oppiaineiden asia. (L) | Kaikki pitäisi olla hyvin, mutta – –. (l) | Toisaalta taktikointi tässä mielessä on typerää ja usko itseensä täytyy olla niin luja, että tahallisia tappioita ei oteta. (l) | Totta kai langat täytyy olla valmentajan käsissä, mutta – –. (l)
(d)
Telakoiden yhdistämisestä käytävät neuvottelut ovat pitkittyessään mutkistuneet. Tällä viikolla pitäisi ratkaisumalli löytyä asiaa pohtivassa työryhmässä, – –. (l) | Hallitusohjelma, jossa sosiaalidemokraattien kädenjälki pitäisi selvästi näkyä, – –. (l)
(e)
Rahoituspäätöksiin tulisi ensisijaisesti vaikuttaa hakemusten tieteellinen taso. (E)

Perussubjektina tällaista nominatiivisubjektia ei voi pitää, koska verbi ei kongruoi subjektin kanssa eikä persoonapronomini ole mahdollinen.

Genetiivisubjektillinen lause kuten Lasten pitää olla kilttejä on tulkittavissa subjektitarkoitteeseen kohdistuvaksi velvoitukseksi. Nominatiivisubjekti sen sijaan ei ilmaise velvoituksen vastuullista kohdetta edes silloin, kun sen tarkoite on elollinen. Silloin asiaintilan toteutuminen esitetään jonkun muun vastuulla olevana, ryhmän (f) esimerkeissä lasten vanhempien tai morsianta valitsevan; tulkinta voi myös olla episteeminen (» § 1565).

(f)
Lapset pitää olla kilttejä. (T. Itkonen 1974: 392) | Morsian ois pitäny olla rikas. (Laitinen 1992: 217)

Huom. Sellainen nominatiivin käyttö kuin ryhmien (c–d) esimerkeissä on yleistä puhutussa kielessä ja sillä on laaja edustus murteissa, mutta sitä pidetään yleiskielen normin vastaisena.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot