Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Subjektin laadusta riippuva predikatiivin sija > § 946 Yleiskatsaus nominatiivin ja partitiivin valintaan

§ 946 Yleiskatsaus nominatiivin ja partitiivin valintaan

Sekä adjektiivi- että substantiivipredikatiivi kongruoivat subjektin kanssa luvun suhteen ja osoittavat partitiivin ja nominatiivin vaihtelulla sen jaollisuutta (» asetelma 148). Tällainen predikatiivi on distributiivinen.

Asetelma 148: Distributiivisen predikatiivin muoto ja subjektin tyyppi
  Subjekti Predikatiivi Esimerkkejä  
      Adjektiivilauseke Substantiivilauseke
Yksikkö Jaoton NOM Tämä kuppi on aika iso. Tämä on teekuppi.
  Jaollinen PAR Tämä tee on liian kuumaa. Tämä on sitä uutta teetä.
Monikko Jaollinen PAR Nuo otukset ovat outoja. Nuo ovat outoja otuksia.
  Jaoton NOM Nämä sakset ovat tylsät. Nämä ovat oksasakset.

Predikatiivi on nominatiivissa, kun se luonnehtii jaotonta subjektia (a), ja partitiivissa, kun subjekti on jaollinen (b). Predikatiivi on monikossa sekä joukkotarkoitteista (c) että jaottomaksi tai yhteen kuuluvaksi kokonaisuudeksi ymmärrettävää monikollista subjektia luonnehtiessaan (d) (monikkosanoista ja predikatiivista tarkemmin » § 948).

(a)
Adjektiivi: Puutteellisesti valaistu piha on vaarallinen. (l) | Yrjölä voitti Ruotsi-ottelun jo 1958, jolloin hän oli vasta 20-vuotias. Euroopan mestaruuskisoissa hän oli kuudes. (l) | Substantiivi: Koivisto on Lindblomin perhetuttu ja oli aikanaan läheinen työtoveri. (l) | Casablanca on ehkä taideteos, mutta se tehtiin kaupallisista syistä, – –. (l)
(b)
Adjektiivi: Kahvi pahvimukissa on tulisen kuumaa, munkki suussa sulavan herkullista. (l) | Liha on yleensä stressattua, joten se on sitkeää jo alunperin. (l) | Substantiivi: Havi Oy:n pääkemistin Jouko Salmisen mukaan veteen valunut aine oli tavallista käsitiskiainetta. (l) | Huippu-urheilijoiden syöttäminen on varsin kimuranttia touhua. (l)
(c)
Adjektiivi: Kanadassa kaikki pelaajat ovat isokokoisia ja kovia. (l) | Arabiankielisen tekstin kauniit kirjaimet ovat sellaisenaan silmää hiveleviä. (l) | Substantiivi: Lepakot ovat lailla rauhoitettuja nisäkkäitä, joiden tappamisesta joutuu maksamaan. (l) | Suurimpia häviäjiä ovat sellaiset velalliset, joilla on paljon tätä vanhempaa asuntolainaa. (l)
(d)
Adjektiivi: Kiptanuin raajat ovat vielä pidemmät, mutta mies itse on kevyt kuin heinänkorsi. (l) | Ensi vuoden kunnallisvaalit ovat Lohjalla yhteiset. (l) | Suomen rahamarkkinat ovat erittäin lyhytjännitteiset. (l) | Substantiivi: Jaakko Iloniemen käyttämät sukset olivat hyvät kotimaiset murtsikkasukset. (l)

Distributiivinen predikatiivi koskee subjektin tarkoitteena olevan joukon yksittäisiä jäseniä, jaollistarkoitteisen subjektin tapauksessa kaikkia tarkoitepaljouden osia. Lause Pelaajat ovat isokokoisia tulkitaan siis siten, että kukin pelaaja on isokokoinen, ja lause Munkki on herkullista siten, että mikä tahansa munkin osa on herkullinen.

Huom. Predikatiivi noudattaa yleensä subjektin semanttista, ei kieliopillista lukua ja on siis monikollinen kun luonnehditaan joukkoa, esim. Suurin osa oli suomalaisia (» § 1284).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot