Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Predikatiivi > Subjektiton ja asiaintilaa luonnehtiva predikatiivi > § 954 On kylmä ~ kamalaa

§ 954 On kylmä ~ kamalaa

Nominatiivi ja partitiivi vaihtelevat adjektiivipredikatiivin sijana, kun subjektina on lause tai infinitiivilauseke (a) (» § 911) ja kun anaforinen subjekti tarkoittaa asiaintilaa (b). Sama koskee tilalauseita, jotka ovat subjektittomia (c) (» § 900).

(a)
On mahdotonta sanoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. | Turha semmoisia on surra. | Ihanaa että tulitte. | Vaik se on kyl kauheeta jos on tämmönen ilma, kuus tuntia. (p)
(b)
V: Soili on päättäny ettei se mitää aio edes soittaa sinne S: Se on pontevaa (p) | S: Mä oon vaan näin hyvissä ajoin liikkeellä V: Se on hy. (p)
(c)
Täällä on kylmä. | Meillä oli siellä ihan kamalaa.

Näissä tapauksissa predikatiivi ei noudata pykälissä 946949 käsiteltyjä periaatteita. Luvultaan se on tunnusmerkittömässä muodossa, yksikössä. Substantiivipredikatiivin sija riippuu sen omasta jaollisuudesta: Se oli hyvä keksintö ~ rohkeata puhetta.

Adjektiivin sijanvaihtelu on paljolti muotoryhmittäistä. Partitiivia suosivat johdetut ja muuten pitkät adjektiivit. Lähes yksinomaisesti partitiivissa ovat inen‑, tOn- ja kAs-loppuiset adjektiivit, partisiippiadjektiivit ja superlatiivit (kuitenkin: olisi paras ~ parasta lähteä). Nominatiivia suosivat eräät yleiset perusadjektiivit kuten tilalauseessa kuuma ja kylmä sekä infinitiivien ja lauseen yhteydessä mm. hauska, hyvä, paha, kiva, turha, varma, mukava, hankala, ihana, helppo, vaikea, parempi, helpompi, vaikeampi, paras ja (yksinomaisesti) sama.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot