Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Subjekti > Muodollinen subjekti > § 915 Subjektin paikanpitäjä: Se on sitten kevät

§ 915 Subjektin paikanpitäjä: Se on sitten kevät

Muodollinen subjekti (ekspletiivisubjekti) on elementti, jonka tehtävänä on täyttää subjektin paikka silloin, kun subjekti puuttuu tai on rakenteeltaan sellainen, ettei se luontevasti sijoitu subjektin paikalle. Muodollinen subjekti ei siis ole täydennys vaan subjektin paikkaa pitävä elementti. Sitä esiintyy puhutussa kielessä; tehtävässä toimii painoton se-pronomini, jolla ei ole anaforista eikä demonstratiivista tehtävää:

(a)
Se on ollut kylmää nyt, aloitti eräs valtuutettu poistuessaan salin puolelta kahvikupin ääreen. (l) | – Mentävähän se on jos on tarvetta, Mauri oli sanonut huolettomasti, – –. (k)

Aina ei ole selvää, milloin voi puhua muodollisesta subjektista. Ilmaustyypissä (b) sanan se voi katsoa joko muodolliseksi subjektiksi tai tukipronominiksi, joka esiintyy erillään lauseesta (» § 1402). Jälkimmäinen analyysi on mahdollinen, koska pronomini ja lause voivat esiintyä yhdessäkin. Pronominia on tällaisissa tapauksissa sitä luontevampaa pitää muodollisena subjektina, mitä pitemmälle rakenne on vakiintunut sellaiseksi, että pronomini on yksin teemapaikassa, kuten mm. ei se mitään jos ~ vaikka ~ että (c).

(b)
Se on selvää, että valvontaa tarvitaan. (l) ~ Se, että valvontaa tarvitaan, on selvää.
(c)
Ei se mitään, jos auto seisoo liikennevaloissa vaikka kaksi minuuttia, – –. (l)

Sen sijaan sana se on muodollinen subjekti silloin, kun subjektiargumenttia edustaa infinitiivilauseke, sillä infinitiivilauseke ei esiinny tukipronominin kanssa (d). Muodollista subjektia lähestyvät myös pronominit sellaisissa eteenpäin lohkeavissa rakenteissa kuin esimerkissä (e), joissa NP (lounas, totinen työrupeama) on epämääräinen (» § 1064).

(d)
On se varmaan stressaavaa olla pankkirosvon vaimo. (k) | Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. (A) [mainos]
(e)
Se on sit lounas tiedossa huomenna. (TV) | Se on totinen työrupeama edessä. (TV)

Muodollista subjektia muistuttaa teemapaikassa oleva sitä-partikkeli, joka esiintyy etenkin passiivi- ja nollapersoonalauseissa mutta myös mm. eksistentiaalilauseessa. Partikkelina se on pikemmin teemapaikan paikanpitäjä kuin muodollinen subjekti. Niitä ovat myös monet esimerkkien (c) ja (d) se-pronomineihin verrattavat mutta muussa sijassa kuin nominatiivissa olevat pronominit (g) (» § 1372).

(f)
Kello on aika paljon. Sitä voisi mennä kotiinkin. (k) | Sitä on olemassa paljon ansiokkaampiakin sellistejä. (l)
(g)
– Ei sen väliä voitetaanko vai hävitäänkö, väittää Heidi. (l) | Ei kai siinä mitään, että on ahne rahan perään. (l) | – – mutta eihän siinä ole mitään järkeä istuttaa miestä pariksi vuodeksi Tukholmaan odottelemaan pakollista eläkeikää. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot