Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi totaaliobjektin sijana > Hallitsevan lauseen vaikutus infinitiivin objektin sijaan > § 937 Minua kiinnostaisi (mahdollisuus) nähdä arvio

§ 937 Minua kiinnostaisi (mahdollisuus) nähdä arvio

Totaaliobjekti on nominatiivissa, kun infinitiivilauseke toimii subjektina (a) (» § 503). Tässäkin näkyy objektin sijaa koskeva yleisperiaate, sillä lause ei tällöin ole perussubjektillinen.

(a)
Kansalaisia varmasti kiinnostaisi nähdä Lipponen ja Aho vastakkain. (l) | Olisi ollut mukava saada jonkinlainen arvio rahoituksesta – –. (l)

Sama koskee totaaliobjektia, joka sisältyy subjektina toimivaan NP:hen (b), eksistentiaalilauseen e-subjektiin (c) tai tilalauseen predikatiiviin (d).

(b)
Oikeus peruuttaa sopimus seuraamuksitta ja ilman erityistä syytä on sopimusoikeudessa poikkeuksellinen. (a) | Mahdollisuus tehdä muuttoilmoitus jo ennen muuttopäivää voisi jäädä käyttämättä, – –. (a)
(c)
Suomella lienee mahdollisuus saada lisäksi EU:n korkeapalkkainen kiinteistöjohtajan virka. (l) | – – eikä heillä ole mitään yleviä ajatuksia yrittää parantaa maailmaa adoptoimalla lapsi jostain kaukaa. (l)
(d)
Hantulan mukaan nyt olisi oikea aika nostaa keskustelu kilpien poisottamisesta esille, kun taparattijuopumus nostaa päätään. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot