Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Nimi tai sitaatti objektina > § 942 Hän ilmoitti nimekseen Lebed ~ Lebedin

§ 942 Hän ilmoitti nimekseen Lebed ~ Lebedin

Erisnimet pyrkivät olemaan objektina nominatiivissa, jos ne mainitaan sitaatinomaisesti eikä niitä käytetä tarkoitteeseen viittaamassa. Näin on erityisesti sellaisissa lauseyhteyksissä kuin saada ~ sanoa ~ valita ~ hyväksyä nimekseen tai antaa jollekulle ~ ottaa nimeksi. Totaaliobjekti on tällöin nominatiivissa niissäkin tapauksissa, joissa muuten olisi genetiivi (a) (» § 934). Myös genetiiviä tosin esiintyy (b). Nominatiivia käytetään myös muuten partitiivia edellyttävässä lauseessa (c), joskaan ei yksinomaisesti (d).

(a)
Hän ilmoitti nimekseen Hanna Lebed. (k) | Kenties upean tervaleppäkujansa vuoksi kuntalaiset ovat antaneet vuosittaiselle suvijuhlalleen nimeksi Tervaleppäjuhla. (l) | Vuonna 1989 Pietarsaaren maalaiskunta halusi ruotsalaistua ja otti nimekseen Pedersöre. (l)
(b)
Merita Pankin, Merita Kiinteistöjen muitten tytäryhtiöitten emoksi tulee uusi omistusyhtiö, joka saa nimekseen Merita Finlandin tai pelkän Meritan. (l) | Nelikko valitsi uudeksi nimekseen Alivaltiosihteerin. (l)
(c)
Miksei ne pane lapselle nimeksi Mikko? | Kohta ei kahvipuodin nimeksi saa enää laittaa coffeeshop, ei lähettää faxia eikä käyttää kännykkää, mobile phonea. (l)
(d)
Kuoleman jälkeen ehdotettiin tammikuun nimittämistä uudelleen leninkuuksi ja koko valtakunnan nimeksi Leninlandiaa. (l)

Myös ammatin, puoluekannan tms. nimitykset esiintyvät odotuksenvastaisessa nominatiivissa kommunikaatioverbin yhteydessä, eivät kuitenkaan systemaattisesti:

(e)
Kosti Ahonen onkin aina kirjoittanut papereihin ammatikseen autonkuljettaja. (l) | Lipponen ilmoittaa ammatikseen jousiammunnan. (l)

Sitaatti-ilmaukset käyttäytyvät omalla tavallaan muissakin suhteissa: esim. teoksen nimi on objektina omassa muodossaan: Teos sai nimekseen Sinulle – – (l); Viiden cd:n kansio on saanut nimekseen En päivääkään vaihtaisi pois (l).

Huom. Päätteellisen objektin käytön on katsottu luovan lisämerkityksen, esim. implikaation uskottelusta sanoa-verbin yhteydessä: Hän sanoi nimekseen Virtasen (Yli-Vakkuri 1978).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot