Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan kieliopilliset keinot > Pro-ainekset yksin ja tarkenteina > § 1429 Hän, tämä vs. se mies, tuo luku

§ 1429 Hän, tämä vs. se mies, tuo luku

Kun tarkoitteeseen tai laajempaan asiaintilaan viitataan toistamiseen, lausekkeessa voi olla määräisyyttä osoittavia anaforisia pronomineja. Anaforisena lausekkeena voi toimia pelkkä pronomini se ~ ne, hän ~ he (a), tämä ~ nämä (tuo ~ nuo) (b) (näiden tilanneviitteisyydestä » § 1439), proadverbi kuten siinä, silloin, niin (c) tai proadjektiivi sellainen, semmoinen (d). Kun proadjektiivi käyttäytyy substantiivisesti, sillä voi olla oma määrite (e).

(a)
Antti oli kova uimari. Hän voitti yli 10 Suomen mestaruutta. (l) | Lasse pilkkasi meidän pelaamistamme, se väitti sen perustuvan pelkkään ahneuteen. (k) | Ryhmään kuuluu iskussa surmansa saaneen omaisia ja siinä loukkaantuneita. (l) | Katselin paljaita polviani. Ne näyttivät tavallistakin isommilta. (k)
(b)
Nanobakteerit kertyvät fibroblastiin ja tappavat sen. Tämä [koko kuvattu proessi] viittaa siihen, että nano-bakteeri ei ole harmiton. (l) | Maailmassa on nyt noin 40 miljoonaa matkapuhelintilaajaa. Vuoteen 2000 mennessä lukumäärä nousee ennusteitten mukaan 350 miljoonaan. Eiköhän tuosta meillekin murusia heltiä. (l)
(c)
Kun muut ovat menossa paikallisen sopimisen suuntaan, niin me olemme hieman tulossa sieltä poispäin. (l) | Eurooppa voi jo viiden vuoden kuluttua näyttää olennaisesti erilaiselta kuin nyt. Kansalaiset saavat silloin itse päättää, onko tilanne kypsä Norjan jäsenyydelle. (l) | Kaaoskin kätkee helmaansa järjestyksen siemenen, niinhän nykyisin selitetään. (k)
(d)
Isä ryhtyi etsimään kalustettua asuntoa. Sellainen löytyi Käpylästä. | – – aluekehitysvastuu on nyt maakunnallisilla liitoilla. Kun sellaiset perustettiin, jotakin on myös niiden varaan uskallettava laskea. (l)
(e)
Kieli oli väline, joskin tärkeä sellainen. (L) | Kasvavista kaupungeista vapaarahoitteisilta markkinoilta on vaikea saada uutta asuntoa ja jokseenkin mahdoton löytää kohtuuhintaista sellaista. (l)

Toiseksi anaforisena esiintyy lauseke, jossa jokin pro-sana on tarkenteena (f) (» § 14131416). Tällaisen lausekkeen edussana on yleensä tekstissä edellä esiintyneen ensimaininnan parafraasi.

(f)
Raiviosta saa sanoa ihan mitä tahansa, mutta keittiönsä se mies on aina pitänyt huippusiistinä. (k) | Arpelaa en tänne päästä. Syököön kannon nokassa tai pihalla, ihan missä sille ryökäleelle parhaiten maistuu. (k) | Huippuhyvän kauppatavaran hävikki on tällä hetkellä jopa 3–5 prosentin luokkaa, ja tuo luku kasvaa vuosittain noin prosentilla. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot