Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan merkityssuhteita > Samamerkityksisyys > § 1436 Pronominin käyttö ei edellytä tarkoitteen samuutta

§ 1436 Pronominin käyttö ei edellytä tarkoitteen samuutta

Pronomini tai pronominitarkenteinen NP ja sen edellä esiintyvä substantiivilauseke ovat joskus pelkästään samamerkityksiset, eivät samatarkoitteiset eli yhteiseen tarkoitteeseen viittaavat. Esimerkiksi siirryttäessä geneerisestä spesifiseen, lajista yksilöön tai päinvastoin yksilöstä tyyppiin, kyse on merkityksen samuudesta mutta ei samasta tarkoitteesta (» § 1407):

(a)
Saatat ujuttautua Toni Niemisen hyppyhaalareihin tai pujottaudut naisten kävelypukuun mutta panetkin hameen vetoketjun sepaluksen paikalle. Naisella se vetoketju on täällä sivussa tai takana. (R)

Seuraavassa katkelmassa puhutaan ensin tietyistä orvokeista (rivi 1) mutta rivin 5 pronomini ne ei viittaa mainittuihin kukkiin vaan jossain muualla (”tuolla”) oleviin saman lajin edustajiin. Riveillä 7 ja 9 anaforiset pronominit niitten ja ne viittaavat orvokkeihin yleensä, siis vain lajiin, eivätkä nekään alussa puheeksi tulleisiin orvokkeihin.

(b)
1Ella: Mut ne orvokitki sitte kyllä siitä nousi?
2Saara: joo
3Ella: Joo mutta että se oli tosi hyvä vinkki mä oisin tehny
4 oikee emähöpsöyden.
5Saara: Juu. Meil on kans tuolla ollu ihan ne on oikee hyvi
6 menestyny ku mä sillo vein.
7Ella: Joo:. Ilmeisesti täm on ollu hyniitten vuosi mä kävelin
8 Hytelin hautausmaalla ennen jumalanpalveluksen alkamista ja
9 tota siel oli kanssa komeita oikein että, jos ne tykkää tämmösestä.
10Saara: Niin. se voi olla.
11Ella: kivasta aurinkoisesta. (p)

Proadjektiivia sellainen käytetään viittaamassa tarkoitteen edustamaan tyyppiin; ero tilannetyyppiin viittaamiseen (» § 1439) on useissa tapauksissa pieni (c). Myös se-pronominia voidaan käyttää tähän pelkän samamerkityksisyyden osoittamiseen (d).

(c)
Maailmalla hänen ohjauksensa [yleensä, kaikki] ovat nostattaneet ristiriitoja, nyt sellainen nähdään Helsingin Juhlaviikoilla. (l) | Aini toivoi, että työterveysasema olisi koonnut burn out ‑ryhmän, missä olisi voinut jakaa kokemuksia toisten kansa. Sellaista ei perustettu. (L) | Edustaja itse valitsee avustajansa. Häntä saattaa kyllä sitoa jokin oman ryhmän päätös, sikäli kuin sellainen ylipäätään ketään sitoo. (l) | Puolueettomuudelle Pöhl ei pannut mitään painoa, sellainen on hänen mukaansa aikansa elänyttä politiikkaa. (l)
(d)
Samasta syystä [rahan vähyys] talokin ostettiin Hikiältä; Helsingissä se olisi maksanut omaisuuksia. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot