Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Korrelaatin lauseasema > § 1450 Korrelaatin elollisuus

§ 1450 Korrelaatin elollisuus

Refleksiiviaineksen tyypillinen korrelaatti, kuten prototyyppinen subjektikin, on elollis‑, yleisimmin ihmistarkoitteinen. Elotontarkoitteiset korrelaatit ovat silti myös mahdollisia:

 
Blake Edwardsin Victor/Victoria on ohjaajansa onnistuneimpia teoksia. (l) | Osa vaatteista karsiutui pois jo pelkän kokonsa vuoksi. (L) | Vantaan Työväenopistolla pidettävä paneelikeskustelutilaisuus kääntyy vaalitaistoksi jo ennen alkuaan. (l) | Tällä hetkellä liha ja erityisesti broileri ovat hintansa vuoksi houkuttelevia vaihtoehtoja. (l)

Kun korrelaatin tarkoite on eloton, refleksiivisen possessiivisuffiksin asemesta esiintyy myös anaforista pronominia, vaikka refleksiivisyyden ehdot täyttyisivätkin:

 
Prinsessa Dianan Pakistanin-matka karahti kiville jo ennen sen alkua – –. (L) | Varsinkin autoistuminen ja massaturismi ovat jo nykyisellään paisuneet niiden ulottuvilla olevan tilan äärirajoille. (L) | – – arvatenkin Lutoslawskin Preludi ja fuuga kuuluu sen säveltämisvuonna perustetun kamariorkesterin kantaohjelmistoon. (L)

Anaforinen pronomini on elottoman korrelaatin yhteydessä luontevampi kuin refleksiiviaines, jos pronomini on verbikantaisen substantiivin genetiivisubjektina tai objektina tai muussa subjektia vastaavassa asemassa: sen löytäjä vrt. löytää se, niiden halpuus vrt. ne ovat halpoja.

 
Inkatytön ruumis liikutti sen löytäjiä (L) [otsikko] | Jätteiden kuljetukset itään selittyvät osittain niiden halpuudesta. (L) | Tunneli on pelkästään sen kalleuden vuoksi rakennettava vaiheittain. (L) | Asunto- ja autovarkaudetkin lisääntyvät huolimatta niiden luvattomuudesta. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot