Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi ja deiksis > Referaatin pronominit > Hän ja he > § 1470 Pronominien se ja hän vaihtelevaa käyttöä

§ 1470 Pronominien se ja hän vaihtelevaa käyttöä

Puhutussa kielessä logoforista hän-pronominia ei kuitenkaan aina käytetä. Tällöin pronomini se esiintyy myös referaatissa, samaviitteisenä johtolauseen subjektin kanssa (a). Tätä piirrettä voi jäljitellä myös kaunokirjallinen dialogi (b).

(a)
Sei sano et sei tykkää siitj hirveesti?, ja siiti tuntuu jotenki rikolliselta ku sei vie Elinanj hoitoon?, ja maksaa siit että sej on hoidossa?, ja sit sili on hauskaa luennolla, (p)
(b)
Se katsoi vettä ja siltaa ja sanoi että se yöpyy usein tässä hotellissa työreissulla. (k) | vrt. sanoi että hän yöpyy ~ sanoi yöpyvänsä | Se tuntee että sitä on petetty. (k)

Toisaalta normitetussa yleiskielessä pronominia hän käytetään kummassakin tehtävässä, sekä logoforisena että anaforisena pronominina:

(c)
Referaatissa: Julia tajusi että hänellä oli sietämätön jano. (k) | Kerronnassa: Katsoin häntä tarkasti, ja minusta tuntui että hänen silmänsä kostuivat. (k) | Molemmissa: – – kun vihjasin että sinä olet kiireinen, hän sanoi että hänellä on aikaa odottaa, vaikka koko päivä. (k)

Kaunokirjallisessa kerronnassa hän voi erottaa päähenkilön se-pronominilla merkitystä sivuhenkilöstä (d); se on tällöin osoitus siitä että henkilön ajatusreferaatti on puhekielinen.

(d)
Häni raivostui. Sej ei koskaan ajatellut, että häneltäi onnistuisi. (k)

Huom. Siikaisten murteen referointia tutkineen Ylikahrin (1996) mukaan logoforinen hän-pronomini voi esiintyä myös referoinnin ”laajentumissa”. Näillä hän tarkoittaa pelkästään pronominilla kuulopuheeksi tai tajunnan kuvaukseksi osoittamista, esim. ja se [Make] olis sillep pualellem menny mutta kunn+ei ketääm muita poikia menny, sillel linjalle ni hänn+ei yksir rohjennu. ko se on se- semmonen ujo ollu (mts. 190). Joskus logoforinen pronomini esiintyy myös johtolauseessa, esim. Siikastem pappiki on kylä kahr-, hän sano että häj jua kolomekymmentä kupillista keskimäärin päiväs. mutta ku se ottaa pualen kupillista kaffetta – – (mts. 187).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot