Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Dialogin referoiminen > Johtoilmauksen ja referaatin työnjako > § 1485 Yleisesti referoinnista keskustelussa

§ 1485 Yleisesti referoinnista keskustelussa

Spontaanissa keskustelussa referaatti sijaitsee tavallisesti kertovan jakson lomassa; kyseessä voi olla yksittäisen repliikin referointi tai useampivuoroinen dialogi, jolla kertomusta dramatisoidaan. Usein kertomukset liittyvät puhujan omiin kokemuksiin eli ovat minä-kertomuksia. Tällöin dialogi esitetään minän ja toisen puhujan välisenä (a). Johtolauseessa esiintyy harvoin muita kommunikaatioverbejä kuin kaikkein yleismerkityksisimmät kuten sanoa ja kysyä (olla-verbistä » § 1486). Puhumisen tarkempi tapa ilmenee itse referaatin kielellisistä ja prosodisista piirteistä, joita suorassa esityksessä voidaan demonstroida. Varsinkin toisen puhujan repliikki merkitään äänen sävyn muunnoksella (kirjakielisyyttä korostavaa huoliteltua ääntämistä osoitettu symbolilla @).

(a)
Leila: Ku Tarja Miettinen oli sitä mieltä että niille, kahdelle niille Pentille ja Jarkolle kuuluu se numero ne kympit ku ne on niin aktiivisia ja osaavaisia ja sit mä sanoin et ei mun mielestä kyllä,
Jussi: Mm ,
Leila: Ni sit Arvo sano mulle @Sinä taidat olla sellainen ankara opettaja,@
Jussi: Mm ,
Leila: No ↑em mä sitte Mä sanoin noh (.) niin ehkä mä sitte oon.
Jussi: Mm. (p)

Johtoilmaus ei puhutussa kerronnassa ole aina näin eksplisiittinen (b). Kertomuksen edetessä ei kerran esiteltyä henkilöä välttämättä mainita toistamiseen, jolloin johtoilmauksena on pelkkä sanoa-verbi + mahdollinen et(tä)-partikkeli.

(b)
Asiakas: Viime lauantaina mulla oli sellanen nuori rouva joka sano että hän hän käy kaks kertaa vuodessa ja hänen miehensä leikkaa välillä hänen hiuksensa,
Kampaaja: mm
Asiakas: Ja (.) sitte mä kysyin onko hän tyytyväinen tähän miehen leikkaukseen nii sano että se se (.) pistää poninhännän poikki vaa heh hah heh (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot