Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi ja deiksis > Deiksis ja puhetilanteen vaatimukset > § 1468 Deiktisten keinojen keskinäisestä riippumattomuudesta

§ 1468 Deiktisten keinojen keskinäisestä riippumattomuudesta

Deiktiset keinot eivät kaikki toimi samansuuntaisesti. Esimerkiksi yhtäältä tempuksen ja persoonan valinta sekä toisaalta demonstratiivipronominien ja deiktisten adverbien käyttö näyttävät usein toimivan toisistaan riippumatta. Tempuksilla ja persoonajärjestelmällä merkitään kertojan näkökulmaa, demonstratiivipronomineilla sekä ajan ja paikan adverbeilla kertomuksen henkilön näkökulmaa (» § 14741475):

 
Marja: Sitte Soili meni toisen päivän iltana sinne että hän tulis tässä nyt siivoamaan, (p) | vrt. Soili: Minä tulen ~ tulisin tässä nyt siivoamaan.

Seuraava esimerkki kaunokirjallisuudesta havainnollistaa tätä oletusta erisuuntaisista deiktisistä keinoista. Siinä on minä-kertoja, joka selostaa aiemmin toiseen maahan käymäänsä puhelinkeskustelua. Referaattien verbinmuodot ovat kertojan nykyhetken edellyttämät, mutta deiktiset adverbit (siellä vs. täällä; nyt) ovat referoidun, aiemman puhetilanteen mukaiset.

 
Vaimo kysyi, oliko siellä nyt ihana kevät. [vrt. vaimo: Onko siellä nyt ihana kevät?] Sanoin, että asioita oli hankala saada hoidetuksi. Täkäläinen yrityskulttuuri oli sellaista, että tarviketilaukset ja niiden perille toimittaminen oli ihan herran kädessä. Ei tiedä kuinka kauan täällä joutuisi olemaan. Vaimo kysyi oliko siellä nyt ihanat ilmat. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot