Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Johtoilmauksessa kommunikointiin viittaava substantiivi > § 1479 Hän esitti väitteen, että...

§ 1479 Hän esitti väitteen, että...

Suora esitys voi liittyä johtoilmaukseen muutenkin kuin verbin argumenttina. Yksi tyyppi ovat substantiivit, joiden merkitykseen kuuluu kommunikointi: kysymys, väite, tiedote, vetoomus, huhu jne. Näissä tapauksissa johtolause olisi useimmiten kieliopillisesti täydellinen ilman substantiivia seuraavaa sitaattiakin.

Johtoilmauksessa voi esiintyä kielellistä toimintaa kuvaava substantiivi, johon sitaatti liittyy appositiorakenteen jälkiosana (a) tai lauseen subjektina (b). Että-lause voi esiintyä puhetoimintaa kuvaavan substantiivin jälkimääritteenä (c). (Näistä tarkemmin » § 11621163.)

(a)
Taustalla voi selvästi nähdä vetoomuksen ”meille kannattaa tulla, meillä et saastuta luontoa”. (A)
(b)
Vihreiden Tuija Braxin tunnuslauseena on ”asian ja arjen tuntija”. (A)
(c)
Tältä pohjalta hän esitti väitteensä, että uskonto on kansan oopiumia: – –. (L) | Nyt kenraali esitti arvelun, että Suomessa voisi syntyä sisäistäkin liikehdintää. (k) | – – sai paikalla olleelta ulkoministeri Tarja Haloselta jo tutuksi tulleen vastauksen, jonka mukaan maamiinojen kieltäminen on Suomenkin pitkän aikavälin tavoite. (l) | Wardi kiistää myös huhut, että Valio olisi luopumassa koko tehtaasta, ellei tulos parane. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot