Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Substantiivimääritteen ja erisnimen kongruenssi > § 1308 Milloin nimike kongruoi: lehtori(llemme) Rantaselle

§ 1308 Milloin nimike kongruoi: lehtori(llemme) Rantaselle

Kongruoiva substantiivimäärite on luonteeltaan luokittava; niitä ovat tittelit, arvonimet ja niihin verrattavat määritteet. Perustapauksessa nimikemäärite ei kongruoi pääsanansa kanssa (a). (Monikkokongruenssista » § 1310; tarkemmin » § 598.) Nimike voi muodostua myös vakiintuneesta sanaliitosta, joka käyttäytyy samoin kuin yksisanainen eli ei taivu (b).

(a)
ravintola Kahdessa Kanassa | konstaapeli Reinikaiselle | rehtori, maisteri Mäkilehdolla
(b)
valtiotieteen lisensiaatti Mehtosen laskelmat | lääketieteen ja kirurgian tohtori Rekolalle suoritettavat ylityökorvaukset

Kun lausekkeen edussanaan liittyy muitakin määritteitä kuin nimikemäärite, nämä muut kongruoivat nimikemääritteen jäädessä kongruoimatta (c). Kun nimikkeellä on oma määrite, määritteellinen nimike, jonka osapuolet ovat samassa lauserakenteen edellyttämässä taivutusmuodossa, muodostaa erisnimen kanssa kiinteän appositiorakenteen (d) (» § 1061).

(c)
[Liikenneaseman puolesta vahvasti puhuneella] [apulaiskaupunginjohtaja Kaitaisella] | Suomen kuntaliiton valtuuston puheenjohtajalle, kansanedustaja Mauri Pekkariselle (L) | Yhdysvaltojen puolustusministeri William Cohenin mukaan – –. (L)
(d)
pitkäaikaiselle tasavallan presidentille J. K. Paasikivelle omistettu seura | dieettiruokiin erikoistuneessa ravintolassa Kahdessa Kanassa | Pidän leppoisasta konstaapelista Juho Reinikaisesta.

Taipumattomana nimikemääritteenä on käytännössä melkein mikä tahansa luokittava substantiivi, vaikka se ei olisikaan vakiintunut ammattinimike (e) ja vaikka sillä olisi omia määritteitäkin (f).

(e)
Halvat kulutustavarat naapurimaa Kiinasta ovat virranneet Venäjän kaukoidän kauppoihin. (L)
(f)
Menetelmät eivät aina onnistu, mikä kuultiin metsäekologian laitoksen tutkija Anneli Ylimartion kertoessa – –. (L)

Nimikemääritteiden kongruoimattomuudesta on pari poikkeusta. Possessiivisuffiksillinen nimikemäärite taipuu aina pääsanansa mukaan (g), samoin nen-loppuinen substantiivimäärite (h).

(g)
Sanoin kollegalleni ~ ystävälleni Paula Koivuniemelle, että – –. (l) ~ *Sanoin kollegani Paula Koivuniemelle – –. | Saimme juuri viestin Presidentiltämme Martti Ahtisaarelta ja samaan aikaan sekä USA:sta, että Japanista. (E)
(h)
Kahdeksasluokkalaisen Heikki Kolehmaisen mieleen väkivallaton yö toi sen vastakohdan. (L) | Ministeriön toimintaa vuonna 1998 selostettiin 13 tammikuuta KTn hallituksen puheenjohtajan sijaiselle A.Krigerille – –. (E)

Huom. 1. Vanhastaan on pidetty substantiivimääritteenä (substantiivi- tai appositioattribuuttina) myös toista asyndeettisesti toisiinsa liittyvistä substantiiveista sellaisissa tapauksissa kuin Tälle paperille painetaan mm. tehtaan toisen omistajan, New York Timesin viikonloppuliite (vrt. Ikola (toim.) 1977: 144–145). Tässä kieliopissa näitä löyhän rinnasteisia lausekkeita nimitetään appositiorakenteiksi (» § 1063). Appositiorakenteessa kyse ei ole määritteen taipumisesta pääsanansa mukaan vaan kahden toisistaan riippumattoman samanlaatuisen ja ‑muotoisen lausekkeen esiintymisestä yhtenä asyndeettisena rakenteena.

Huom. 2. Kielenhuolto on pyrkinyt ohjailemaan ja säännöttämään nimikemääritteiden taipumista. Ohjeiden noudatettavuutta mutkistaa osaltaan se, että muutaman tapaustyypin suhteen on tehty poikkeus. Ammattinimikkeenä toimiva sanaliitto vanhempi lehtori taipuu: Luulin puhujaa vanhemmaksi lehtoriksi Tuomelaksi, mutta eivät sanaliitot Suomen marsalkka, tasavallan presidentti eikä oppiarvo lääketieteen ja kirurgian ~ filosofian tohtori. Eräiden oikeudellista ja hallinnollista asemaa ilmaisevien määritteiden, esim. kantaja Hulkkoselle, hakija Hirvoselta, samoin kuin nen-loppuisten määritteiden kongruoivuus on ohjeiden mukaan valinnaista.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot