Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi verbin liittomuodoissa > Passiivikongruenssi eli kaksoispassiivi > § 1292 Ollaan oltu, ei oltu tehty

§ 1292 Ollaan oltu, ei oltu tehty

Passiivin tunnus esiintyy norminmukaisessa kielessä vain kertaalleen verbin liittomuotoa tai verbiketjua kohden kuten persoonatunnuskin. Liittomuodossa passiivin tunnus sijoittuu partisiippimuotoon, ja apuverbi on yksikön 3. persoonassa (» § 107). vAn-päätteisen muodon saavien verbien näkyy, näyttää ja tuntuu tapauksissa passiivin tunnus voi liittyä verbiketjun kumpaan sanaan tahansa.

 
Täällä on käyty. | Ilman vaadittuja selvityksiä tarjouksia ei ole voitu vertailla. (E) | Laitoksella näytetään pyrkivän ~ näkyy pyrittävän uudentyyppiseen henkilöstöpolitiikkaan. | Suomessa tunnutaan kovasti pelkäävän Zhirinovski-ilmiötä. (tv)

Tämän käytännön rinnalla esiintyy myös kaksoispassiivia eli passiivikongruenssia: passiivin tunnus liittyy kahteen eri verbinmuotoon. Liittomuodossa se on sekä apu- että pääverbissä: ollaan menty, ei oltu jaksettu. Etenkin kielteisessä indikatiivin pluskvamperfektissä (a) sekä kielteisessä konditionaalin perfektissä (b) passiivikongruenssi on melko tavallinen. Muissakin liittomuodoissa sitä esiintyy (c).

(a)
VTT:n pääjohtaja Markku Mannerkoski ei voinut kommentoida torstaista mielenosoitusta, koska hänelle ei oltu siitä kertomansa mukaan ilmoitettu. (L) | Poliisin mukaan hän oli hotellihuoneessa yksin, huoneen ovi oli lukittu eikä sinne oltu murtauduttu. (L) | Eräille tärkeille viroille ei oltu määritelty kelpoisuusvaatimuksia lainkaan. (L) | [Vanhan ylioppilastalon] Ikkunan särkemisestä ei oltu etukäteen sovittu. (L)
(b)
Koiviston arvion mukaan Suomea ei Ilomantsin taistelujen jälkeen ollut enää uhkaamassa mikään sellainen vaara, jota ei oltaisi voitu välttää. (L) | Sellaista aikaa tuskin on, jolloin ei oltaisi kilpailtu vallasta tavalla tai toisella. (yo)
(c)
Saavutetuista eduista ei terästehtaalla olla tingitty. (L) | [Aerobic-]sarjan alkua ollaan tehty molemmilla jaloilla ja nyt lisätään yksi käännös. (p)

Näkyy-, näyttää-, kuuluu‑tyyppisten verbien muodostamissa verbiliitoissa passiivikongruenssi ilmenee siten, että passiivi merkitään verbiin ja partisiippipohjaiseen vAn-muotoon (d).

(d)
Asetetut tulostavoitteet näytettiin saavutettavan ja jopa ylitettävän helposti. (L) | Nauruterapiaa tunnutaan suosittavan nykyisin avuksi vaivaan jos toiseenkin – –. (L) | Vaikka ilmiötä näytettäisiin tavattavan moniaalla, sen löytäminen miespuhujilta oli(si) kiven takana. (A)

Nämä evidentiaalisuutta ilmaisevat verbit ovat kaksoispassiivin suhteen apuverbimäisiä; ne eroavat A-infinitiivin saavista modaaliverbeistä, joissa passiivi voi sijoittua vain itse modaaliverbiin: Vauva voidaan kastaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot