Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Persoonakongruenssi > § 1270 Kongruenssi ja sen puute eri lausetyypeissä

§ 1270 Kongruenssi ja sen puute eri lausetyypeissä

Ekvatiivilauseessa predikaattiverbi kongruoi yhtä hyvin edellään kuin jäljessään olevan persoonapronominin kanssa, esim. Tuo nainen olen minä. ~ Minä olen tuo nainen. Kongruenssi on keskeinen subjektikriteeri ( » § 910), ja lauseenloppuinenkin persoonapronomini on tällä perusteella katsottavissa lauseen subjektiksi (a).

(a)
Tuo mies olen minä ~ olet sinä. | vrt. *Tuo mies on minä. | Nuo kuvassa seisovat miehet olemme me ~ *ovat me.

Tietynlaisissa tapauksissa lauseenloppuinen pronomini on kuitenkin vähemmän subjektimainen, ja verbi voi jäädä kongruoimatta sen kanssa (b–d). Esimerkissä (b) lauseenalkuisen ilmauksen tekee subjektimaiseksi sen topikaalisuus.

(b)
Kyllä tuo vankkarakenteinen ja valpaskatseinen koira voisi ihmisenä olla sinä. (R)

Vaihtoehtoja luettelevassa esimerkissä (c) lauseenloppuiset pronominit ovat e-subjekteja, jollaisten kanssa verbi ei kongruoi. Omistusrakenteen lauseenloppuinen pronomini puolestaan saa aina akkusatiivin t-päätteen, jolloin sitä ei voi katsoa subjektiksi eikä verbi voi kongruoida sen kanssa (d).

(c)
Ella: Pielisen Annuli on nyt luvannu, (.) ja tota noin (.) toi (.) Tarmolan Pirjetta.
Tai: Joo:?
Ella: Ja sit on sinä
Taina: Joo:?
Ella: ja minä. (p)
(d)
Minulla on sinut ~ hänet ~ teidät. | vrt. *Minulla olet sinä ~ on hän ~ ovat he.

Jos predikatiivilauseen subjektina ja predikatiivina on 1. tai 2. persoonan pronomini, finiittiverbi kongruoi niistä järjestyksessä ensimmäisen kanssa (e) (» § 924).

(e)
Jos minä olisin sinä, en tekisi tuollaista. | Sinä et ole minä, muista se. | Olisinko minä sinä? | Olisitpa sinä minä.

Kun relatiivilause määrittää 1. tai 2. persoonan pronominia, relatiivilauseen finiittiverbi mukautuu hallitsevan lauseen pronominin persoonaan (f). Hallitsevassa lauseessa olevan persoonapronominin ei tarvitse edes olla omassa lauseessaan subjektina (g).

(f)
Sinulle minä joka puhun olen sinä. | Ensi vuonna ei olisi muita kuin minä, joka olisin vapaana. (P) | Tule mukaan kaikille yhteiseen koetukseen (myös sinä, joka et ole ollut aikaisemmissa ryhmissä mukana, tule nyt kokeilemaan). (E)
(g)
Kelkkailu on uusi aluevaltaus minulle, joka olen ensi kertaa näin pohjoisessa. (l) | Leif Wager, 73, on hyvä esimerkki kaikille meille, jotka murehdimme ennen aikojaan elämän vaivoja. (l) | Haluaisin kysyä teiltä, isiltä ja äideiltä, jotka annatte lapsillenne ilmakivääreitä lahjoiksi, että – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot