Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Kolmannen persoonan lukukongruenssi > Rinnasteiset subjektit, luettelot ja kongruenssi > § 1277 Rinnasteiset substantiivilausekkeet ja kongruenssi

§ 1277 Rinnasteiset substantiivilausekkeet ja kongruenssi

Subjektina toimivat rinnasteiset substantiivilausekkeet käyttäytyvät eri tavoin verbin lukukongruenssin suhteen riippuen siitä, millä konjunktiolla lausekkeet on liitetty toisiinsa. Kun ja-rinnastuksessa subjekti muodostuu kahdesta eritarkoitteisesta substantiivilausekkeesta, finiittiverbi on yleensä monikollinen (a). Monikkotulkintaa ovat usein selkiyttämässä muiden elementtien kuten kvanttorien tai predikatiivin monikollisuus (vrt. ensimmäisen esimerkin perusmukavuuksia). Parikonjunktio sekäettä korostaa kytkettyjen tarkoitteiden erillisyyttä ja edellyttää verbin monikollisuutta (b). (Separatiivisesti additiivisesta sekäettä -parikonjunktiosta » § 808.)

(a)
Sähkö, valo ja lämpö ovat perusmukavuuksia, joita ilman elämä näillä leveysasteilla olisi kovin kolkkoa. (L) | USA ja Britannia uhkuvat sotilasvoimaa. (L) | Suomen kielen opettaja ja valtio-opin opiskelija etsivät vuokrakaksiota raitiovaunualueelta. (L)
(b)
Sekä korkotulon lähdeveroprosentti että tuloveron pääomatuloverokanta pysyvät molemmat 28 prosentissa. (A) | Sekä SAK että STTK vaativat hallitukselta työttömyysturvan leikkausten olennaista pienentämistä. (l)

Rinnastettaessa kahta substantiivilauseketta, joista toisessa on numeraali, on verbi yksikössä silloin, kun numeraali-ilmauksella ei ole määräistä tulkintaa (c) (» § 1276).

(c)
Ensimmäisessä kilpailussa 1970 oli 127 juoksijaa, joista Lebow ja 54 muuta juoksijaa jaksoi maaliin saakka. (l) | Waxmanin lisäksi eräs Israelin armeijan kapteeni ja kolme muuta sieppaajaa sai Jerusalemin pohjoispuolella – – tulitaistelussa surmansa. (l)

Kun rinnasteiset lausekkeet ovat synonyymisia tai liittyvät muuten merkitykseltään läheisesti toisiinsa, verbi voi olla yksikössäkin. Useimmiten kyseessä ovat abstraktisanat (d). Mitkä ilmaukset mielletään keskenään lähimerkityksisiksi, on vaikeasti määriteltävä asia. Yksi selvähkö yksikkömuotoista verbiä suosiva rinnastustyyppi on sellainen, jossa ensimmäinen rinnastettava esittää toisen rinnastettavan asiaintilan edellytyksen (e).

(d)
Kohu ja hälinä ei näyttänyt vaikuttavan nuorukaiseen lainkaan. (la) | Ilo ja kiitollisuus täyttää sydämemme. (A) | Positiivisuus ja avoimuus uusia asioita kohtaan saattaisi kuitenkin helpottaa muutoksiin sopeutumista. (yo)
(e)
Mutta lumisateiden loppuminen ja sään selkiytyminen tietää kiristyvää pakkasta. (la) | Leuto sää ja sen myötä pienentynyt lämmitysöljyn kysyntä laski öljytuotteiden kokonaismyyntiä – – vuodesta 1996. (L) | – – ja tien päässä odottaa työ ja leipä. (la)

Huom. Rinnasteisen valtion nimen kuten Antigua ja Barbuda, Trinidad ja Tobago ollessa subjektina predikaattiverbi on yksiköllinen: Bosnia ja Hertsegovina viettää kansallispäiväänsä 1. maaliskuuta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot