Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivikongruenssin tila puhutussa kielessä > Tilastotietoa vaihtelusta possessiivikongruenssissa > § 1301 Tutkimustuloksia

§ 1301 Tutkimustuloksia

Taustoittava pykälä

Paunonen (1995a: 508; tarkennus kirjeitse 1.4.2002) on vertaillut vuosina 1972–74 kerättyä Helsingin puhekielen aineistoa (Paunonen 1995b [1982]) yksikön ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksin kongruenssitilanteesta vuosina 1991–92 hankkimiinsa vastaaviin tietoihin. Kummassakin aineistossa on kolmen ikäryhmän haastateltavia; edellisen kerran nuoret ovat seuraavalla kerralla olleet keski-ikäisiä, keski-ikäiset puolestaan vanhoja.

 
    1970-luku 1990-luku
    % n % n
1 mun kirja 32,1 262 66,7 266
2 kirjani 27,1 221 7,3 47
3 mun kirjani 19,6 160 21,3 129
4 minun kirjani 16,8 137 3,0 16
5 minun kirja 4,4 36 2,3 12
  Yht. 100 816 100 470

Muutos on parissa vuosikymmenessä ollut nopeaa. Tyyppi mun kirja on selvästi vahvistanut asemiaan. Sitä käyttivät Nuolijärven (1986b: 165) mukaan ensisijaisena varianttinaan Helsinkiin Savosta ja Pohjanmaalta muuttaneet jo 1980-luvun alussa. Kongruoivaa tyyppiä 3 (mun kirjani) eivät 1990-luvulla nuoret juuri enää käytä; tapaukset ovat lähinnä kahdesta vanhemmasta ryhmästä. Tyyppi 5 eli minun kirja on jäänyt vähäkäyttöiseksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot