Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi verbin liittomuodoissa > Lukukongruenssi verbin liittomuodoissa > § 1291 Olisin tullut, olisitte tulleet ja kongruenssivaihtelu

§ 1291 Olisin tullut, olisitte tulleet ja kongruenssivaihtelu

Verbin liittomuotojen kesken on monikkokongruenssia: monikollinen tunnus on sekä apuverbissä että pääverbin NUT-muodossa:

 
Yksikkö Monikko
olisin ehtinyt, etkä ole käynyt eivät lähteneet, ette olisi tulleet
hän lienee lähtenyt olemme saattaneet ymmärtää
en ollut osannut lienevätkö kaikki tienneet
hän ei ollut ollut kotona he eivät olleet viitsineet puhua

Liittomuodon osana esiintyvä NUT-partisiippi eroaa predikatiivina toimivasta siinä suhteessa, ettei liittomuodon osa esiinny partitiivimuotoisena (tarkemmin » § 536).

 
Liittomuodon osana Predikatiivina
He ovat heränneet aikaisin. He ovat heränneitä (herätysliikkeessä).
Lapset olivat väsyneet matkalla. Lapset olivat matkasta väsyneitä.

Kun transitiiviverbin partisiippi on passiivimuotoinen, liittomuodon sisältävä lause on toiminnallinen. Lause, jossa TU-partisiippi on predikatiivina, edustaa subjektillista tilapassiivia (» § 1333).

 
PuitaOBJ on kerätty pitkin metsää. | PuutSUBJ ovat metsästä kerättyjä.

Varsinkin puhutussa kielessä monikkokongruenssi toteutuu harvoin liittomuodon molemmissa osissa: yleensä vain pääverbi on monikollinen (a); samaa esiintyy myös lehtiteksteissä. Harvinaisempaa on se, että pelkästään apuverbi on monikkomuotoinen (b).

(a)
Jätemäärät on kasvaneet, ja varisten ruuansaantimahdollisuudet on parantuneet. (R) | – – sitä elämää, mitä esimerkiksi Rolling Stonesien jätkät on eläneet kohta 30 vuotta. (l) | Nyt kun olot Somaliassa on jo vähän rauhoittuneet, niin – –. (l)
(b)
On huomattavasti parempia urheilijoita sinne [eduskuntaan] pyrkiny, jotka eivät oo koskaan päässy. (TV) | ”Olemme ollut suopeita sellaisissa tapauksissa, että työntekijä on ollut selvästi väsynyt.” (L)

Huom. 1. Kun modaaliverbin ja pääverbin muodostama verbiketju on liittomuodossa, kongruoivaksi verbiksi voi sijoittua olla-verbin sijasta modaaliverbi (» § 450):

 
Poliisin mukaan sama mies saattaa olla tehnyt [molemmat] ryöstöt. (l) vrt. on saattanut tehdä. | Voiko äiti olla omin päin ottanut sen [veneen] käyttöönsä? (TV) vrt. Onko äiti voinut omin päin ottaa.

Huom. 2. Mielikäisen (1981b: 90) laskelmien mukaan liittomuodon monikkokongruenssi toteutui Jyväskylän puhekielessä 1980-luvun taitteessa seuraavasti:

 
    n %
1 on tullut 383 78,0
2 on tulleet 63 12,8
3 ovat tullut 3 0,6
4 ovat tulleet 42 8,6
  Yht. 491 100

Ylivoimaisesti tavallisin oli täysi inkongruenssi, vaihtoehto 1. Tulokset ovat eri ikäryhmien yhdistelmä; ikäryhmien erot ovat sensuuntaiset, että nuorimmilla tyyppejä 3 ja 4 esiintyy vain satunnaisesti. – Eri murrealueilla jakauma ei ole sama: esim. peräpohjalais- ja kaakkoismurteissa tyyppi 2 on yleinen, lounaismurteissa tyyppi 3.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot