Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Lukukongruenssi > Kolmannen persoonan lukukongruenssi > Subjektissa numeraali > § 1276 Kaksi miestä tulee ~ tulevat, Nämä kaksi tulevat

§ 1276 Kaksi miestä tulee ~ tulevat, Nämä kaksi tulevat

Kun subjektina on lauseke, jossa numeraali tai kvanttorisana kuten pari tai puolet on edussanana, verbi määräytyy tämän sanan luvun perusteella yksikkömuotoiseksi (» § 772):

(a)
Tullessani olohuoneeseen kaksi miestä lojui sohvalla. (l) | Neljä työssäkäyvää tyttöä etsii 4 h+k asuntoa Helsingistä. (L) | Pari aikaisempaa vuotta oli ollut menetysten aikaa, – –. (l) | Alkuperäisen keksinnön teki – – TS vuonna 1977, mutta sen realisointiin on osallistunut runsaat sata ihmistä kymmenen viime vuoden aikana. (l)

Kun lausekkeessa on määritteenä monikollinen demonstratiivi- tai muu pronomini, joka tekee lausekkeesta määräisen (b), verbi noudattaa tämän pronominin eikä edussanana olevan numeraalin lukua. Subjektilauseke voidaan osoittaa määräiseksi myös mm. genetiivimääritteellä varsinkin kun se sijoittuu lausekkeen alkuun (c). Subjektina voi myös olla lauseke, jonka tarkoitteena on superlatiivi‑, elatiivi- yms. konstruktiolla tietynsuuruiseksi rajattu joukko (d) (» § 1254). Verbin monikon tunnus tukee subjektin tulkitsemista määräiseksi.

(b)
Esimerkiksi Kalevalan ja Pohjolan portit, ne kaksi pylvästä – ovat tosiasiassa mattokehikoita. (l) | Prostin pahimmat uhkaajat tällä kaudella ovat samat kolme taituria kuin viime vuonnakin: – –. (l) | Kinnockin ja Thatcherin vastakohtaisuudet näkyivät erityisen hyvin silloin, kun nämä kaksi poliitikkoa joutuivat vastatusten tavallisten kansalaisten kanssa. (l)
(c)
Kaivoksen kymmenen viisto- ja pystykuilua ulottuvat 80–100 metrin syvyyteen, – –. (l) vrt. Kymmenen kaivoksen pystykuilua ulottuu 80-metrin syvyyteen, muut syvemmälle. | Laskuvarjojääkärikurssin viisi naishakijaa pysyivät hyväntuulisina takaiskuista huolimatta. (l) | Penelope Livelyn kaksi aikaisempaakin romaania, – – ovat myös olleet Booker-ehdokkaina. (l)
(d)
Neljä suurinta teollisuusryhmää ovat liikevaihdon perusteella suuruusjärjestyksessä: paperi, kulutuselektroniikka, kaapeli ja informaatiojärjestelmät. (l) | Kaksi sen kolmesta tasaveroisesta osakkaasta, ahvenanmaalainen SF-line ja ruotsalainen Rederi Ab Slite ovat – – muuttaneet markkinointiyhtiön yhtiöjärjestystä – –. (l) | Parikymmentä viimeistä liikakiloa ripustautuivat sitkeästi Pirjon vyötärölle. (L) | Viime vuonna valtaan tullut oikeistohallitus sitaisi ne kiinni niin etteivät kaksi muuta Mitterrandin suurhanketta toteudu aiotussa muodossa tai laajuudessa. (l)

Äskeisten esimerkkien edustama käytäntö ei ole yksinomainen. Varsinkin jos jo subjektissa on selvästi osoitettu tarkoitteiden tunnettuutta ja spesifisyyttä, verbi on usein yksiköllinenkin:

(e)
Ja juuri nämä kaksi eri asiaa, varhainen erikoistuminen ja oppilaspaikkojen kiintiöiminen koulupohjan mukaan, huolestuttaa sairaanhoitajakuntaa ja kouluttajia. (l) | Missä on ne kolme haltijaa? (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot