Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Rinnasteinen lauseke NP:n osana > Rinnasteiset määritteet ja edussanan numerus > § 1312 Yhdyssanat: Bulgakov- ja Pasternak-museoilla

§ 1312 Yhdyssanat: Bulgakov- ja Pasternak-museoilla

Aivan samoin kuin lausekkeen rinnasteisten määritteiden tapauksissa myös vastaavanlaisten yhdyssanojen rinnastuksissa alkuosan yksilöivyys edellyttää edusosan monikkomuotoa (a), ja ilmauksella tarkoitetaan kahta eri museota, lupaa tai vastaavaa. Käytäntö ei kuitenkaan ole ehdoton. Numeraalialkuiset yhdysadjektiivit pääsanoineen ovat monikossa (b).

(a)
Bulgakov- ja Pasternak-museoilla on jo vaikutusvaltaiset puolestapuhujansa – –. (L) | Aviomies seuraa perässä, kunhan saa työ- ja oleskeluluvat. (L) | – – pankki on sijainnut Helsingin Aleksanterin- ja Mikonkatujen kulmassa vuodesta 1926. (L) | vrt. Liisan- ja Snellmaninkadun risteykseen liikennevalot
(b)
8- ja 6-vuotiaat isotveljet ~ *8- ja 6-vuotias isoveli | 6- ja 4-vuotiaille tytöille | 26- ja 32-senttiset lohenpoikaset | 10- ja 12-kerroksiset talot | 4–5-kiloiset vauvat

Yhdyssanojen alkuosia rinnastettaessa edusosa on yksiköllinen, kun se viittaa yhteen, varsinkin jaolliseen tarkoitteeseen (c). Ajanilmauksissa, joissa yhdyssanan edusosana on luku ~ luvut, yksikkö ja monikko vaihtelevat vapaasti (d).

(c)
perus- ja täydennyskoulutus, korkeakoulu- ja tiedepolitiikka, lehti- ja televisiomainonta, pankki- ja vakuutusmaailma, voima- ja painonnosto | monin verroin suurempi muisti‑, lasku- ja päättelykyky kuin ihmisellä (L) | pelkkään katto- ja maalausremonttiin (L) | Huhtamäki liikkuu kypsähkössä karamelli- ja purukumibisneksessä. (L) | suomalaisessa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa (L)
(d)
Kordelinin perustama säätiö oli 20- ja 30-luvulla johtava suomenkielinen kulttuurirahasto. (l) | Työmarkkinajärjestöjen kasvava voima alkoi näkyä verojärjestelmässä 50- ja 60-luvuilla.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot