Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö > Verbin tunnukset > § 1734 Passiivi ja jussiivi: kehdataan vielä nauraa, no olkoot

§ 1734 Passiivi ja jussiivi: kehdataan vielä nauraa, no olkoot

Yksipersoonaisen passiivin perustehtävänä on esittää puheena olevan toiminnan suorittaja epämääräisenä, yksilöimättömänä (» § 1313). Affektisia tulkintoja passiiviin kertyy konteksteissa, joissa yhtä tai useampaa puhuteltavaa arvostellaan. Tällaista passiivin käyttöä on nimitetty moittimisen passiiviksi.

 
Nyt ei kotiäitiys ole muodissa. Nyt luodaan uraa, toteutetaan itseään ja tasa-arvoillaan. (L; Laitinen 1988) | – Ensin tuodaan keskelle tämmöistä kaatosadetta ja sitten ei tiedetä edes oikeaa hotellia! (k) | Miikael – – rupesi päivittelemään minulle, että joku hullu maksaa Haydnin kirjeistä kolme miljoonaa ja että kirkkokonsertin lipuista kehdataan pyytää 150 markkaa – –. (k)
UK: Pummataa perkele koneita virmasta ni kyllä se nyt kuuluu [ilmoittaa] ainaki että ei jumalaut,
TS: Ei mut kuka ne todistaa. (p)

Verbin 3. persoonan imperatiivissa eli jussiivissa monikon tunnusta ei aina varsinkaan puheessa käytetä kongruoinnin merkkinä, vaan yksikkömuotoisen subjektin yhteydessä sillä saatetaan ilmaista asennoitumista, esim. uhoa tai vähättelyä. Yleisintä tämä on olla-verbillä.

 
– Jos työttömien puolustaminen on vanhakantaista, niin olkoot, sillä ei ole mitään väliä, – –. (l) | – – ruotsalaislehti Svenska Dagbladet kirjoittaa etusivullaan: ”Miksi meidän täytyy anoa EY:ltä jäsenyyttä, EY tulkoot pyytämään meitä!” (l) | [Onkohan Jukka palannut jo sairaslomalta?] Menkööt arkistoon ja kirjastoon, soitelkoot ihmisille, kasatkoot aineistoa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot