Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Voimasanojen kielioppia > Tehtävät > § 1726 Voimasana lausekkeessa määritteenä

§ 1726 Voimasana lausekkeessa määritteenä

Yksi voimasanan esiintymisympäristö on lauseke, jossa se on adjektiivin, adverbin tai substantiivin genetiivimääritteenä: pirun pahaa, helvetin paljon, saatanan kusipää.

(a)
Perkeleen kova jätkä. (k) | Minähän olen edelleen helvetin loukkaantunut. (k) | Hän on niin hiton oikeudenmukainen entisiä vaimojaan kohtaan. (k) | Siitä paikasta hyppäsin koneelle: rahat tänne ja perkeleen äkkiä, niitä tarvitaan juuri nyt. (k) | Siellä oli ihan vitun sairaan paljon kamaa. (k)

Substantiivilauseketta tyyppiä x:n N, jossa voimasana on genetiivimääritteenä, käytetään nimittelyissä (b). Edussanana voi olla haukkumasana mutta myös neutraali, yleensä ihmistarkoitteinen substantiivi, jolloin puhuttelun kielteinen sävy tulee pelkästään voimasanasta. Voimasanan tavoin toimii sana senkin, joka antaa neutraalimerkityksisellekin edussanalle negatiivisen tulkinnan.

(b)
saatanan kusipää | perkeleen mutsi | Vitun vahti sinä olet! mies meuhkasi. (k) | Vitun kassi kun hävis, voi vittu. (P) | senkin pässi ~ sika ~ typerys ~ ministeri

Voimasanamääritteen sisältävällä substantiivilausekkeella ilmaistu paheksunta tai päivittely voi kohdistua lausekkeen tarkoitteeseen, mutta myös koko tilanteeseen (c). Lausekkeessa oleva pronomini joku tuo lausumaan väheksyvän tai välinpitämättömän implikaation. (Affektisista kysymyksistä tyyppiä mikä vitun x » § 1713.)

(c)
Kaikki aina odottaa, että mä olen joku saakelin vitsiniekka, jolla on aina hauskaa ja jonka kanssa muilla on aina hauskaa. (E) | Se perkeleen toimittajaki kinas siinä jotain Halmetojan kanssa. (k) | Se ukko oli kyllä yksi saatanan maanvaiva, ihan pahimmasta päästä! (k) | Sie älä puutu joka saatanan kerta kun mie teen jotain, Taisto sanoi. (k) | Koko helvetin autoa ei ole missään! (k)

Adjektiivin ja adverbin määritteenä voimasanat käyttäytyvät samalla tavoin kuin intensiteettipartikkelit niin, kovin tai tosi taikka adjektiivin genetiivimuotoiset intensifioijat kuten hirveän, älyttömän (vrt. esimerkki a). Ne vahvistavat lausekkeen edussanalla ilmaistua ominaisuutta, määrää tai muuta vastaavaa. Intensiteettipartikkeleita tai adjektiivin genetiivimuotoja ei kuitenkaan käytetä vastaavalla tavalla substantiivin määritteenä, vaan genetiivi käy vain voimasanoista: joku saatanan kuski, mutta ei *joku mielettömän kuski. Vaihtoehtona on sanojen ihme tai tosi taipumaton käyttö: joku ihme söheltäjä, tosi huuhkaja.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot