Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä > Infinitiivilauseke > § 1730 Nukkua nyt tällaisena aamuna, yrittää siinä sitten

§ 1730 Nukkua nyt tällaisena aamuna, yrittää siinä sitten

Ilman pääverbiä esiintyvät A-infinitiivilausekkeet eivät ole yhtä yleisiä kuin itsenäiset nominaaliset lausekkeet. Ne ovat selvemmin kiteytyneet konstruktioiksi, joihin liittyy affektisia lisämerkityksiä. Olla-verbin A-infinitiiviä käytetään toivomuksissa ja huudahduksissa (a). Kertomuksessa voi merkittävää käännettä osoittaa idomilla kuinka ollakaan (b). Ajatella-verbin infinitiivin leksikaalistuma voi esiintyä yksin lausuman muodostavana emfaattisena huomion kohdistimena (c) tai saada päivittelyssä täydennyksekseen alisteisen miten- tai että-lauseen (d).

(a)
Ollapa Valtion Tietokonekeskuksen konesalissa yövuoron kesälomittajana. (k) | Totta: suvaitsevainen on helppo olla, mutta ollapa avarasydäminen, joka kuitenkin on eräs suvaitsevaisuuden synonyymeistä. (l)
(b)
No se siitä työkalusta, kyllähän Aamulehdessä koneita riittää, ajattelin ja lähdin kävelemään Hämeenkatua kohti uutta työmaata. Ja kuinka ollakaan Hämeensillalla vähän ennen Tillikkaa, huomasin edessäni kävelevällä miehellä matkakirjoituskoneeni. (l)
(c)
Maija: Sanotaan että hän [Nehemia] suuttui oikeen kovasti.
Hilma: Ajatella. Hän suuttui kovasti. (P; E. Lehtinen 2002: 104)
(d)
Niin, ajatella miten huolimattomia nykyään ollaan. Jätetään ovet lukitsematta ja varkaiden ei tarvitse kuin kävellä sisään. (k) | Ajatella että sinä uskalsit tehdä sen, – –. (k)

Konstruktio, jossa A-infinitiiviin liittyy täydennyksen lisäksi sävypartikkeli nyt, on arvottavassa, päivittelevässä käytössä, esim. Nukkua nyt tällaisena aamuna pitkään. Lausumaan sisältyy deonttinen implikaatio ’ei pitäisi nukkua’. Tavallisimmin tähän konstruktioon liitettävä affekti on kielteinen (e). Toisaalta konteksti voi osoittaa päivittelyn kohteen ihailtavaksikin (f).

(e)
Saunassa oli liian kuuma. sen vielä kesti, mutta mennä nyt avantoon. (E)
(f)
Herra Petteri Sallinen on nimittäin tehnyt todella naurettavan teon. Harvalla tulisi sellainen edes mieleen. Tehdä nyt Figaron häistä yhden miehen show. Ja kyllä yleisö sitten nauroikin! (E; Visapää 2002: 44)

Vähemmän tavallinen on konstruktio, jossa A-infinitiiviin liittyy sanapari siinä sitten, esim. Yrittää siinä sitten selviytyä. Tällainen rakenne sisältää ironisen tulkinnan, joka perustuu kuvattavan toiminnan arvioituun hankaluuteen tai toivottomuuteen (g). (Vastaavanlaisesta, infinitiiviä yleisemmin esiintyvästä imperatiivilauseesta yritä siinä sitten » § 1658.)

(g)
Buranan olisi pitänyt vaikuttaa jo parikymmentä minuuttia sitten, mutta hikipisaroita ei otsalla näkynyt. Mennä siinä sitten 40 asteen kuumeessa suihkuun. (E; Visapää 2002: 51)

MA-infinitiiviä käytetään ilman finiittiverbiä konstruktiossa eikun ‑mAAn (h). Rakenne luo vaivattomuuden ja huolettomuuden implikaation. Infinitiivimuodon sijasta siinä voi olla muukin suuntasijainen lauseke: Että, ei kun tupo kasaan ja toimeksi (l).

(h)
Virginialaiseen raakatupakkapötköön ruiskutetaan esanssipullosta aromeja, annetaan imeytyä, jauhetaan myllyssä, kuivataan – ja ei kun käärimään sätkiä! (l) | Jos siis vierelläsi nuuhkii vankan pohjavillan omaava heiluhäntä, ei kun karvaa keräämään ja upeita luomuksia valmistamaan. (l)

Huom. Itsenäistä MA-infinitiivilauseketta harvinaisempi on kerronnassa intensiivisyyden sävyä välittävä rakenne, jossa MA-infinitiivi esiintyy ilman pääverbiä mutta subjektin kanssa:

 
Temppelille saavuttuamme kyselimme Elkoa. Mies löytyikin pian ja Bastis heti kyselemään että missäs Tacitusta oikein pidettiin. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot