Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Additiiviset suhteet > Muut additiivisen suhteen konjunktiot > § 1096 Sekä, sekä – että ja muut parikonjunktiot

§ 1096 Sekä, sekä – että ja muut parikonjunktiot

Konjunktiot sekä, sekä – että, kuin myös ja niin – kuin (myös) ovat merkitykseltään paitsi additiivisia myös erottelevia. Ne esiintyvät tyypillisesti lausekkeiden välissä tai syntaktiselta rakenteeltaan täyden ja elliptisen lauseen välissä (ne eivät siis kytke kokonaisia itsenäisiä lauseita; toisena rinnastettavana ei voi esim. olla subjektillinen lause: *Lapsi sekä syö että hän nukkuu hyvin).

Sekä korostaa rinnastettavien erillisyyttä. Sitä käytetään myös useamman elementin liitoksessa viimeisen rinnastettavan edellä, varsinkin jos edellä on jo esiintynyt ja.

 
Huuhdo pinaatinlehdet ja kuivaa hyvin sekä suikaloi ne. (l) | Oloksen ”matkailuklusteriin” kuuluvat mm. kelkkasafarifirma, poro- ja koirasafariyritys sekä koskenlaskuyrittäjä. (l) | Perustamishankkeena pidetään myös laitehankintaa sekä opetusmaatilan ja opetusmetsän hankintaa. (a) | Sytkyt jatkavat syyskaudella yhteistyötään Helsingin kaupunginteatterin kanssa sekä vierailevat mm. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa. (l)

Parikonjunktion sekä – että kytkemät elementit ovat tyypillisesti rakenteeltaan paralleelisia, ja niitä on yleensä vain kaksi. Ilmauksen merkitys on tavallisesti ’kumpikin mainituista kahdesta, molemmat erikseen’. Myös parikonjunktio niin – kuin myös/‑kin käyttäytyy samoin.

 
Sekä tsaarien Venäjän että Neuvostoliiton aikana idänkaupalla oli ratkaiseva merkitys Suomen hyvinvoinnille. (l) | Elise on sekä erittäin kilpailukykyinen että valtavan hauska. (l) | Ne [tekstinkäsittelyohjelmat] ovat pullollaan ominaisuuksia, jotka sekä helpottavat kirjoittamista että antavat mahdollisuuden luoda asiakirjoille tyylikäs ulkoasu. (l) | [Ruotsin] tunnetut automerkit ja niiden mainonta näkyvät aivan toisella tavalla kuin Suomen kuva sekä lähinaapureissa että varsinkin oltaessa kahden kielimuurin takana. (l)
 
Niin asiakkaat kuin myyjätkin joutuivat ymmälle, jos – –. (l) | Yksityisen kansalaisen kuin myös kansanedustajan ottaessa puhelimitse yhteyttä niin ministeriöön kuin eri virastoihinkin käy usein niin, että – –. (a)

Sekä – että -ilmauksen kytkettävien elementtien ei kuitenkaan tarvitse olla rakenteeltaan paralleelisia ja niitä voi olla useampiakin kuin kaksi. Riittää, että niillä on sama lauseenjäsentehtävä:

 
Lukijaa voi aliarvioida sekä sanomalla liikaa että liian vähän. (l) (vrt. rakenteeltaan paralleelinen: sanomalla sekä [liikaa] että [liian vähän]) | Grafiikka on onnellisessa asemassa siinä, että sekä kaupallisilla että aatteellisilla että taiteellisilla yhteisöillä on intressinsä juhlia omiaan. (l) | Sen, että Suomessa on jo varsin pitkään ollut televisiomainontaa, Best uskoo olleen hyödyksi sekä markkinoijille, mainosten tekijöille että kuluttajille. (l)

Erottelevan ominaisuutensa vuoksi sekä ja parikonjunktiot sekä – että ja niin – kuin ‑kin/myös eivät yleensä esiinny liitoksissa, joissa tulkintana on ’yhdessä’ (vrt. » § 1088).

 
Maija ja Matti ovat mukava pari. | *Maija sekä Matti ovat mukava pari. | *Sekä Maija että Matti ovat mukava pari.

Kielteinen additiivinen ilmaustyyppi on sen enempää kuin, sen paremmin kuin, esim. Itse autoradiota sen enempää kuin sähköliittimiä ei tarvitse asennuksen takia välttämättä irrottaa (l); Radiolinjalla sen paremmin kuin Telelläkään ei ole varaa jättäytyä toisesta jälkeen (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot