Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Disjunktiiviset suhteet: tai, vai, eli, muuten > § 1099 Parikonjunktio joko – tai

§ 1099 Parikonjunktio joko – tai

Parikonjunktio joko – tai esiintyy väitelausekontekstissa ja asettaa yleensä vastakkain toisensa poissulkevat vaihtoehdot. Tai-jaksoon sisältyy usein partikkeli sitten.

(a)
Joko se menee nykyistä oikeammalle tai sitten se siirtyy vasemmalle. (l) | Puolueella on täsmälleen kaksi vaihtoehtoa: joko ollaan hallituksessa tai sitten ei olla. (l) | Suoritusta himmentää kuitenkin se, että kaikkiin kolmeen koteloon ehti tankkikokeen aikana vuotaa useita litroja vettä. Joko itse tankit vuotivat, tai kondenssireikien tulppaukset olivat liian heikkoja. (l)

On tavallista, että parikonjunktion joko – tai kytkemät elementit ovat rakenteellisesti paralleelisia, esim. Lapsi joko syö tai nukkuu huonosti; Joko lapsi syö huonosti tai (sitten) hän nukkuu huonosti. Joko saattaa kuitenkin esiintyä myös ensimmäisen kytkettävän sisällä ja tai kokonaan toisen edellä, ja kytkettäviä voi enemmänkin kuin kaksi. Esimerkiksi ryhmässä (b) joko on subjektin tai muun teemapaikan jäsenen jäljessä ja ryhmässä (c) finiittiverbin jäljessä. Silti kyseessä on lauseiden liitos. (Vrt. myös sekä – että » § 1096.)

(b)
Näitä on yleensä tulkittu niin, että kulttuuri joko kulkee täydellisyyden tilasta, jonkinlaisesta paratiisillisuudesta, kohti rappiota tai sitten se tiedon kasvaessa ja tekniikan edistyessä muuttuu yhä kukoistavammaksi. (A) | Siellä heistä [kadulla tytöistä] joko tulee kerjäläisiä tai he kuolevat tai joutuvat orpokoteihin. (l) | me kirjotettaa että häne joko täytys antaa potkut tälle miehelle tai jos tätä Kivistä ei ole ennemmin näkynä juovuksissa ni lähettää hänet viipymättä kottii (p)
(c)
Orpokotien johtajilla oli joko erehtymätön musiikkimaku tai he kuuntelivat asiantuntijoita, – –. (E) | Hän on tullut joko ruokkimaan kissoja tai hänellä on kalmistossa kävijöiden siunausvuoro. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot