Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Adversatiivinen suhde > Adversatiivisen suhteen konjunktiot kun taas, kun, mutta > § 1102 Konjunktioiden käyttöä

§ 1102 Konjunktioiden käyttöä

Adversatiivisessa suhteessa kontrastoidaan kaksi eri entiteettiä ominaisuuksiensa suhteen tai saman entiteetin ominaisuudet esim. eri aikoina.

 
Lapsi on iloinen, mutta äiti on surullinen. | Aamuisin lapsi on pirteä, kun taas iltaisin häntä väsyttää. | Minulla on kumisaappaat mutta ei sadetakkia.

Adversatiivisen suhteen konjunktioita ovat erityisesti rinnastuskonjunktiot mutta ja kun taas, harvemmin adverbiaalikonjunktio kun. Additiivisen ja-konjunktionkin kytkemien lauseiden suhde voidaan tulkita kontrastiiviseksi (esim. Aamuisin lapsi on pirteä ja iltaisin häntä väsyttää). Lauseiden vastakkaisia suhteita ilmaistaan lisäksi konnektiivisilla partikkeleilla taas, puolestaan, toisaalta; sitä vastoin, sen sijaan (» § 1104).

Konjunktioista selvimmin adversatiivinen on rinnastava liittokonjunktio kun taas, jonka kytkemät lauseet ovat rakenteeltaan täydellisiä ja tavallisesti keskenään paralleelisia. Kummassakin lauseessa on erillinen subjekti tai muu teema, jotka kontrastoidaan keskenään ominaisuuksiensa suhteen (a). Vähemmän vakiintuneita ovat yhdistelmät kun sen sijaan, kun sitä vastoin (b).

(a)
JVC mahtuu taskuun ja on kevyt, kun taas Panasonic muistuttaa enemmän perinteistä perhevideokameraa. (l) | Itälä sai kuitenkin suhteessa eniten myönteistä julkisuutta, kun taas Jäätteenmäen kielteisen julkisuuden määrä oli suurin kaikista puoluejohtajista. (E) | Länsi-Suomen muikkukanta on vähäinen, kun taas Pohjois-Suomessa kannat ovat pysyneet vuodesta toiseen runsaina. (l)
(b)
Väli-Suomi [alueen nimenä] suututtaa kummasti, kun sen sijaan Välimeri tai Väli-Amerikka tuntuvat luontevilta. (E) | Toisena oleva Volkswagen hieman menetti osuuttaan, kun sitä vastoin kolmantena oleva Ford nosti markkinaosuutensa yritysautoissa yli kymmenen prosentin. (l)

Pelkkä kun esiintyy kontrastoivissa ilmauksissa siten, että kun-lause on joko yhdyslauseen jälkimmäisenä tai ensimmäisenä osana.

(c)
– – gluteeniton makaroni maksaa 86,00 mk/kg, kun tavalliset makaronit maksavat 8,80 mk/kg. (a) | Erästä kilpikonnapunkkilajia tunnettiin maailmassa aikaisemmin vain yksi yksilö, kun nyt niitä on Pekka T. Lehtisellä 200 000 yksilöä. (l) | Kun vielä vuonna 1985 vajaa kolmannes vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä vapaan seksin, on hyväksyjiä enää runsas viidennes. (l)

Kontrastiivista kun-lausetta voi pitää lähinnä epärestriktiivisenä adverbiaalina (» § 1116).

Huom. Myös jos esiintyy joskus adversatiivisessa liitoksessa: Jos Nikkola oli tasainen, Ahosta vaivasi epävarmuus (l); Jos oli Sdp lähellä rökäletappiota, niin oli myös kepu lähellä rökälevoittoa (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot