Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Korrektiivinen suhde > Korrektiivisen suhteen konjunktiot vaan, mutta > § 1105 Mitä tarkoittaa korrektiivinen suhde?

§ 1105 Mitä tarkoittaa korrektiivinen suhde?

Korrektiivisessa eli korjaavassa tai korvaavassa suhteessa asetetaan kaksi entiteettiä tai asiaintilaa vastakkain siten, että ensin kielletään jonkin asiaintilan pätevyys kokonaan tai osin ja sitten tilalle tarjotaan pätevämpi vaihtoehto. Tyypillinen korrektiivisen suhteen konjunktio on vaan.

 
Huomiseksi ei olekaan luvassa sadetta vaan tulossa on kaunis päivä. | Tyttö ei nukahtanut viinistä vaan väsymyksestä.

Pikemminkin kompensoivasti kuin korrektiivisesti käytetään kieltolauseen jäljessä konjunktiota mutta: En pelkää kuolemaa mutta monia sairauksia kyllä. Korrektiivista suhdetta ilmaisevat myös partikkelit pikemminkin ja päinvastoin (» § 1108).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot