Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus > Rinnasteisten lausekkeiden monitulkintaisuus > § 1088 Monitulkintaisuutta rajaavia tekijöitä

§ 1088 Monitulkintaisuutta rajaavia tekijöitä

Ja-konjunktiolla rinnastetut lausekkeet saattavat olla monimerkityksisiä myös sen suhteen, tulkitaanko sanotun pätevän tarkoitteisiin yhdessä vai kuhunkin erikseen. Esimerkiksi ryhmän (a) ilmaukset ovat tässä mielessä kaksitulkintaisia.

(a)
Lauri (Kari Väänänen) ja Ilona (Kati Outinen) katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen, lamasta huolimatta. (l) | SAK ja kokoomus esittivät ristiriitaisia kannanottoja työttömyysturvan leikkauksista. (l)

Esimerkin Lauri ja Ilona katsovat siis tulevaisuuteen joko yhdessä tai kumpikin tahollaan. Maailmantietous kertoo yleensä tulkinnan oikean suunnan, kuten esim. lauseessa Diana ja Charles menivät naimisiin 1981 (l), joka kuitenkin rakenteensa puolesta mahdollistaa myös tulkinnan ’erikseen, kumpikin tahollaan’.

Sekä – että ‑ilmauksessa tulkinta on aina ’erikseen’:

(b)
Sekä käräjä- että hovioikeus katsoivat venekauppojen toteuttavan törkeän petoksen tunnusmerkit. (l) | Elisabet oli lähestynyt sekä Charlesia että Dianaa henkilökohtaisella kirjeellä. (l)

Silloin kun rinnastettuja on enemmän kuin kaksi, monitulkintaisuus voi vastaavasti kasvaa. Esimerkki (c) on periaatteessa mahdollista tulkita niin, että kaikki mainitut toimivat yhdessä tai kukin erikseen tai että esim. toisaalta Northilla ja Poindexterillä ja toisaalta lopuilla mainituilla olisi ollut yhteisiä käsityksiä. Esimerkin (d) voi tulkita niin, että erikoistaidot haetaan kaikista kolmesta maasta tai vain jostakin.

(c)
On lähdettävä siitä olettamuksesta, että hän [Reagan] ei tiennyt [Iranin asekaupparahojen siirrosta contrille]. Mutta epäilemättä North ja Poindexter ja Reagan ja CIA:n johtaja William Casey ja muut avainpelaajat olivat siinä käsityksessä että saatavissa olevien rahojen ottaminen ja siirtäminen contrille oli tavoite johon oli pyrittävä mahdollisuuksien mukaan jäämättä kiinni – –. (l)
(d)
Jokainen Suomen pieneläinlääkäri saa koulutusvaiheessa yleiskirurgin opin, mutta erikoistiedot ja ‑taidot on haettava lähinnä Sveitsistä, Länsi-Saksasta ja Englannista. (l)

Määrite yhdessä poistaa rakenteen salliman kaksiselitteisyyden (e). Sellaiset substantiivit kuin pari ja liitto, joiden merkitykseen sisältyy ainakin kaksi osallistujaa, implikoivat myös osallistujien yhteisyyttä tilanteessa (f).

(e)
Isoisäni ja hänen veljensä lähtivät yhdessä maailmalle. (l) | Vuosi sitten helmikuussa mies ja nainen yhdessä ostivat Helsingistä amfetamiinia 400 grammaa. (l)
(f)
Susanna ja Petri ovat nyt lopullisesti pari. (l) | Veikon ja Sypän avioliitto kesti 57 vuotta. (l) | Kroaattien ja muslimien välit eivät ole parhaat mahdolliset. (l)

Silloin taas kun predikaatti ilmaisee resiprookkista suhdetta, ilmaus sulkee pois ’yhdessä’-tulkinnan. Myös vertailusanat kuten sama, samanlainen, eri, erilainen implikoivat toista, vertailtavaa osapuolta (g). ’Erikseen’-tulkinnan sisältäviä, siis monitulkintaisuuden poissulkevia ilmauksia ovat myös mm. kumpikin, kukin; vuorollaan, vuorotellen, vuorotella (h).

(g)
YK:n rauhanturvaajat ja serbit ammuskelivat toisiaan. (l) | Onko tasa-arvoa se, että nainen ja mies ovat samanlaisia ja samoissa tehtävissä? (l) | Viime vuosina on käynyt vaaralliseksi väittää, että miehet ja naiset ovat erilaisia. (l)
(h)
Tappara ja TPS voittivat kumpikin kolme kertaa, – –. (l) | Tutkijat Reetta Nieminen ja Ilkka Nummela sekä Miisa Jääskeläinen valottavat Minnan elämää kukin omasta näkökulmastaan. (l) | Kisastudion isäntänä vuorottelevat Ville Klinga ja Tapio Suominen. (l) | Suomi synnytti katsomossa samanlaisia väristyksiä kuin edellisissä EM-karsinnoissa kaataessaan vuorotellen Venäjän, Bosnia-Hertsegovinan ja Ukrainan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot