Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kontrastiiviset suhteet > Adversatiivinen suhde > Adversatiivisen suhteen konnektiivit > § 1104 Taas, puolestaan, toisaalta, sen sijaan, sitä vastoin

§ 1104 Taas, puolestaan, toisaalta, sen sijaan, sitä vastoin

Adversatiivisissa lauseliitoksissa esiintyvät konnektiiviset partikkelit taas (a) ja puolestaan (b) sijoittuvat lauseessa varsin vapaasti, usein teemapaikan jälkeen, joskus kauemmaksikin lauseessa, mutta eivät lauseen alkuun (taas on lauseen alussa temporaalinen). Lauseet voivat olla keskenään myös ja-sanalla rinnastettuja. Taas ja puolestaan ovat tavallisia virkkeen rajan ylittävissä liitoksissa. Molemmat esiintyvät myös sellaisissa yhdysrakenteissa, joissa jälkimmäinen lause esittää uuden näkökulman ensimmäisessä mainittuun asiaan (c). (» § 1371.)

(a)
Vaarojahan löytyy. Sinulla on tuo ikä. Voi vaikka flunssa mennä sydänlihakseen ja siinä sitä ollaan. Minulla taas voi mennä kova karkki henkitorveen. (l) | Heinonen on Ralf Gothonin kanssa pianistiemme eliittiä. Saksassa kamarimusiikin professuuria hallussaan pitävä Gothoni tunnetaan Euroopassa, Heinonen on taas esiintynyt Suomen ulkopuolella pääasiassa Pohjoismaissa. (l) | Osa muutoksista kiristää verotusta ja osa taas lieventää sitä. (l)
(b)
Jos Jazz voittaa, menee se cup-voittajien cupiin, Haka ja MyPa puolestaan UEFA-cupiin. (l) | Lastolite-olkalaukkujen ja ‑salkkujen ulkomateriaali on vettähylkivää Astro-kangasta. Selkäreput on puolestaan tehty vantterasta 1000 denierin nailonista. (l)
(c)
Suuri ongelma on siinä, että emme testaa piristeitä harjoituskaudella. Tämä taas johtuu siitä, että nuha- ja yskänlääkkeiden käyttö on harjoituskaudella sallittua. (l) | Poliisi pitää tapahtumaa vahinkona. Pääsyynä on aseen säilytys ladattuna. Se puolestaan perustui unohdukseen. (l)

Konnektiivia toisaalta ’toiselta kannalta katsottuna’ käytetään niin yksin (d) kuin yhdistelmissä toisaalta – toisaalta (tai yhtäältä – toisaalta) (e). Se on tavallinen lauseen alussa, usein konjunktioiden mutta tai ja parina.

(d)
– – hallitus on nyt vaikeassa tilanteessa: 1–2 prosentin reaalikasvua ei saa ylittää, toisaalta alentamiseenkaan ei ole mahdollisuuksia. (l) | Kriittisyys EU:ta kohtaan on myös lisääntynyt – –. Toisaalta EU-maiden kansalaisten tietämys integraatiosta on verrattain vähäistä. (l) | Tavallaan tulos oli murheellinen, mutta toisaalta vastaavia ja osin samojen valmistajienkin viinejä oli Alkon varastossa. (l)
(e)
Toisaalta tämä maailma on sarjakuvien mielikuvitusmaailma, toisaalta siinä on kytkentöjä todellisuuteen. (l)

Konnektiivit sen sijaan (f) ja sitä vastoin (g) sisältävät epäreferentiaalisen pronominiaineksen (sen, sitä). Ne sijaitsevat tavallisimmin teemapaikan tai verbin jäljessä taikka lauseen alussa; lauseenloppuisina ne eivät esiinny.

(f)
Hernesniemi jäi välierässään viimeiseksi. Estejuoksija Ville Hautala sen sijaan selviytyi aikansa ansiosta välieriin. (l) | Sibelius viihtyi Kämpissä, koska siellä sai keskustella liikemiesten kanssa taiteesta. Ja oli siellä muitakin taiteilijoita. Sen sijaan hän karttoi Fenniaa, koska siellä taiteilijat puhuivat aina vain rahasta. (l)
(g)
Norjalaiset naisopiskelijat tupakoivat eniten koko Euroopassa. Suomalaiset mies- ja naisopiskelijat polttavat sitä vastoin vähiten. (l) | Merkittävintä oli, että viime vuonna Suomeen tuli parin vuoden tauon jälkeen uusi Ferrari. Sitä vastoin uusia Porscheja ei rekisteröity ainuttakaan. (l)

Ilmaukset, joissa konnektiiviin sen sijaan liittyy että-lause, ovat yleensä kontrafaktuaalisia. Ne kontrastoivat kaksi asiaintilaa keskenään niin, että että‑lause ilmaisee toteutumattoman tai hylättävän vaihtoehdon (usein predikaatti on konditionaalissa) ja toinen lause vallitsevan tai valittavan vaihtoehdon.

(h)
Autoalalla vallitsee yhä panssarivaunumentaliteetti sen sijaan, että lähdettäisiin keventämään autoja. (l) | Tarvitaan asiallista, avointa keskustelua eri maailmankuvien kannattajien välille. Sen sijaan että tuhlataan aikaa keskinäiseen riitelyyn, olisi aika yhdessä löytää luontomyönteisiä vaihtoehtoja. (l)

Huom. Liitepartikkelilla -kin on käyttöä myös kontrastiivisiksi tulkittavissa ilmauksissa: Harjasin Baloon ja otin taas kerran tilsat pois sen kavioista. Nyt ne lähtivätkin helposti [toisin kuin edellisellä kerralla] (E) (» § 842).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot