Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Kausaalisen suhteen konjunktiot: koska, sillä, kun > § 1129 Koska vs. sillä

§ 1129 Koska vs. sillä

Konjunktio koska esiintyy sekä syysuhteen että perustelun ilmauksissa, sillä tavallisimmin syysuhteen ja kun lähinnä perustelun ilmauksissa.

Konjunktiolla sillä on eräitä rinnastuskonjunktion piirteitä (» § 817). Se esiintyy pelkästään yhdyslauseen jälkijäsenenä, missä myös koska on tavallisin; adverbiaalikonjunktiona koska esiintyy kuitenkin myös yhdyslauseen etujäsenenä (a) (» § 1113 taulukko 9).

(a)
Tupakkaa, kahvia ja alkoholia kannattaa nautiskella kohtuullisesti, sillä niiden runsas käyttö lisää stressiä. (l) | Naisten housuasut herättivät vastustusta, koska housujen katsottiin kuuluvan miehille. (A) | Koska leukamme pienenee nopeammin kuin hampaamme, hampaat joutuvat tulevaisuudessa entistä ahtaammalle. (A) vrt. *Sillä leukamme pienenee – –, hampaat joutuvat ahtaalle.

Adverbiaalimääritteenä toimiva koska-lause voi sisältyä toisen lauseen kysymyksen (b) ja kiellon (c) vaikutusalaan, sillä-lause ei (» § 1115). Näin ollen esimerkin (c) koska-ilmauksessa kielletään vain syy pahoinpitelyyn, ei pahoinpitelyä ylipäänsä. Vastaavassa sillä-ilmauksessa kiellettäisiin itse pahoinpitely.

(b)
Pitäisikö CocaCola sulkea, koska sen perustaja on kuollut, kyselee Peter – –. (l) vrt. ?Pitäisikö CocaCola sulkea, sillä sen perustaja on kuollut.
(c)
Sinä raakalainen! Sinä et pahoinpitele minua tällä tavalla, koska olen murhaaja tai jumalaton, vaan koska taistelen jumalallisen lain puolesta.” (l) ≠ Sinä et pahoinpitele minua tällä tavalla, sillä olen murhaaja.

Koska-lause voi myös toimia vastauksena kysymykseen, sillä-lause ei. Sillä on enemmänkin lauseiden kuin puhetoimintojen välinen konjunktio.

(d)
Why did you do this to me!? Colin valitti itkuisen humalaisella äänellä. Molla piti pylly pystyssä tohtorinhatustaan kiinni. Koska minä haluan häpäistä itseni, koska minä olen nainen! Molla huusi vastaan. (k) vrt. *Sillä minä haluan häpäistä itseni. | Miksi sinä sanot noin? Koska minä en ole kerjäläinen, miehellä on kiusaus vastata. (k)

Koska-lause esiintyy myös perustelemassa ja vahvistamassa edeltävää päätelmää:

(e)
– – kun mä olin tulossa himaan, mä koukkasin Last Hopen ohi ja näin Moonan siellä kaljalla, varmaan joskus vähän ennen yhtä, koska mä olin lähtenyt Lauran luota tasan puolelta. (k)

Huom. Koska on myös ’milloin’-merkityksinen temporaalinen adverbi: Sanoin sen voivan lähteä aivan koska halusi (k); Koska sä tulet? (k) Sillä taas esiintyy adverbinakin kausaalisiksi tulkittavissa ilmauksissa siksi-sanan lähivastineena: En minä sitä sillä ~ siksi tehnyt että sinä saisit jotain huomauttamisen aihetta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot