Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Kausaaliset suhteet > Finaalisen suhteen konjunktiot ja konnektiivit: jotta, niin > § 1133 Tarkoituksen ilmaisemisen keinoja

§ 1133 Tarkoituksen ilmaisemisen keinoja

Finaalinen lause ilmaisee tarkoitusta tai tavoitetta, joka on tapahtuman tai asiaintilan motivoija. Se ilmaisee tavan saada toinen asiaintila aikaan. Tyypillinen finaalisen suhteen konjunktio on adverbiaalikonjunktio jotta ~ jottei; ainakin yleiskielessä harvinaisempi on adverbiaalikonjunktionakin mahdollinen että ~ ettei. Lisäksi suhdetta ilmaistaan konnektiiveilla siksi että tai niin (että) ja infiniittisellä finaalirakenteella (» § 513).

Finaalinen ilmaus esittää harvemmin tavoitteen toteutuneena. Finaalisen lauseen predikaatti sisältääkin usein mahdollisuutta ilmaisevan modaalisen verbin kuten voida tai se on konditionaalimuodossa (a). Silloinkin kun jotta- tai että-lauseen predikaatti on indikatiivin preesensissä eikä ole modaalinen, lauseen asiaintilan toteutuminen jää avoimeksi (b).

(a)
Yhdistyneitä Kansakuntia tarvitaan, jotta rauha säilyisi maailmassa. (l) | Maanantaina öljytankkeri hinattiin avomerelle, jottei tulipalo olisi sytyttänyt läheisellä rannalla sijaitsevaa ammusvarastoa. (l) | Honda Legend jää tässä vaiheessa tilausmalliksi, jotta jokaiselle ostajalle voidaan tarjota juuri hänen haluamansa väri. (l) | Ja jokaisena lomana ja vapaa-aikana minä olin työssä, että pystyisin rahoittamaan kouluni. (k)
(b)
Millaisia ominaisuuksia valtiotieteilijä tarvitsee, jotta hän välttää työttömyyskortiston? (l) | Ei tästä enempää, jotten pilaa katsojan yllätysmomenttia. (k) | Sillä juuri sitä tarvitaan kaiken korjaamiseksi, että syntyy terveitä soluja. (A) | Antakaahan palli, että yletyn tuonne ylähyllyllekin. (k) | – – me teemme kaikkemme, ettei niin tapahdu. (l)

Menneestä kerrottaessa jotta- ~ että-lauseen finiittiverbi voi kuitenkin olla imperfektissä tai pluskvamperfektissä, jolloin tarkoitus esitetään toteutuneena mahdollisuutena.

(c)
Minun oli otettava normaalia korkeampi tuoli, jotta yletyin työskentelemään pöydän ääressä. (k) | Lopuksi hän oli ottanut pikasuihkun, jotta oli saanut kaikki huuhteluläiskät varmasti pois. (k) | Ukia piti suorastaan komennella, että sain sen jäämään vuoteeseen. (k)

Partikkeleilla niin, niin että, siksi että alkava seurauksen ilmaus saa finaalisen tulkinnan, kun yhdyslauseen alkuosana oleva väite esittää tavoiteltavan asiaintilan (d). Jos yhdyslauseen alussa on kehotus, sen ja niin-lauseen suhde tulkitaan konditionaaliseksi (e).

(d)
Mutta oppaan tehtävä olisi varoittaa tuommoisista, niin asiakkaat eivät poukkoile turhaan lehtien perässä. (k) | – – olimme käynnistäneet mekaanikkojen koulutuksen, niin että meillä toimitusten saapuessa olisi kuljettajat valmiina. (l) | Pidä päiväkirjaa, kirjoita mitä tahdot, mutta kirjoita. – – Älä julkaistavaksi, vaan siksi että olisit enemmän elossa. (k)
(e)
Ottakaa minut mukaan, niin saatte luotettavan turvamiehen. (k) | Lähdetään isä tanssimaan, niin virkistyt, sanoo äiti. (l) | Ruusu hampaisiin, niin kukaan ei huomaa miten pinteessä olet, luulevat ilmettäsi hymyksi. (k)

Sitä varten esiintyy tarkoituksen ilmauksissa yksin tai että-lauseen kanssa. Mukana on myös perustelun merkitys.

(f)
Sitä varten minä akan otin, että se huolehtii, vaari sanoi mummolle. (k) | – – tottakai me otamme heitä [työntekijöitä] sitä varten, että heillä olisi mahdollisuus myös urallaan edetä. (l) | – –, tarvitaan uudet sijaisreservit. Sitä varten kaupunki tarvitsee ensi vuoden budjettiin rahaa noin 3,5 miljoonaa markkaa. (l)

Huom. Tyypillinen finaalinen jotta-lause sijaitsee hallitsevan lauseen jäljessä (» § 1113 taulukko 9). Niissä tapauksissa, joissa jotta-lause on etuasemainen, hallitsevassa lauseessa on usein finiittiverbi ennen teemajäsentä. (Kirjoitetun kielen aineiston 548 jotta-lauseesta 71 %:ssa oli konditionaalimuotoinen predikaatti.)

 
Raportin mukaan ”Helsingin yliopisto on Suomen johtava sivistyksen ja henkisen uudistumisen kehto”. Jotta lause ei jäisi ainoastaan ontoksi toiveeksi, olisi yliopiston selkeämmin määriteltävä päämääränsä ja keinot, joilla siihen pyritään. (a)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot