Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Konditionaaliset suhteet > Temporaalisen suhteen ehtotulkinta: kun, kunhan > § 1137 Aika- ja ehtosuhteen yhteyksistä

§ 1137 Aika- ja ehtosuhteen yhteyksistä

Temporaalisuus kuuluu ehtosuhteeseen olennaisesti, sillä ehto edeltää ajallisesti seurausta. Tästä syystä kun-lause voidaan tulkita konditionaaliseksi, etenkin silloin, kun lause on geneerinen tai ei muuten esitä mitään yksittäistä tapahtumaa. Kun-lauseen verbi on indikatiivissa tai konditionaalissa.

(a)
Kun kuluttaja valitsee Nokian, Kyrelin menestys jatkuu. (l) vrt. Jos kuluttaja valitsee… | Äiti sanoi aina, että kun antaa niin saa. (k) | Kun saisi keskittyä noihin todellisiin rikollisiin, niin tulisi meikäläisen työstäkin jotakin näkyvää jälkeä. (k)

Kun-lauseiden merkityksen samankaltaisuus konditionaalisiin jos-lauseisiin ilmenee myös mm. siinä, että nämä kaksi voidaan rinnastaa keskenään, jolloin merkitysero on vähäinen (b). Toisaalta kun rinnastus esitetään jos ja kun taikka jos tai kun ‑ilmauksena, konjunktioiden merkitysero korostuu (c). Verbi on yleensä indikatiivissa.

(b)
– – vuodeanturi saadaan hälyttämään heti, jos henkilö ei ole mennyt vuoteeseen tiettyyn aikaan mennessä tai kun hän on noussut vuoteestaan. (E) | Jos Leppänen kohtaa voittajansa, jos rima tippuu tai kun oma ennätys ei parane, ei auta muu kuin – –. (l)
(c)
Jos ja kun nälkä yllättää, on alueella aamusta yöhön tarjolla muun muassa lohta, härkää ja huurteista. (l) | Katkeruus tulee varmasti voimistumaan, jos tai kun eroamme. (k)

Kun-lauseen ilmaiseman ehtosuhteen tulkintaa voi olla vahvistamassa partikkeli vain; vastaavasti käytetään konjunktiota kunhan (d). Kunhan-ilmaus saa myös jonkinlaisen vähimmäisehdon merkityksen: ’pääasia että’ (e). Kun vain ja kunhan ‑lauseet esiintyvät lisäksi toivomuksissa (f) (vrt. jospa), jolloin verbi on yleensä konditionaalissa.

(d)
Saatte kopion kyseisistä asiakirjoista, kun vain pyydätte. (k) ’jos pyydätte, saatte kopion’ | Keltainen painonappi on hansikaslokeron kannen alla ihan hyvin näkyvissä, kun sen vain tietää. (l) | – – isokin koira viihtyy pienessä asunnossa, kunhan se saa vapaa-aikana kunnolla liikuntaa ja sille järjestetään toimintaa. (l) | Taloudellista tulosta tuli, kunhan vain jaksoi painaa riittävästi töitä. (l)
(e)
Harjoittelu voi tapahtua lumitilanteesta riippuen kotimaassa, kunhan yöt nukutaan alppimajassa. (l) | Valittaminen, siitä viis, kunhan se ei luista yli äyräiden. (l) | – – no ihan miten vaa kuha saahaan se mahollisimman pikaisest – –. (p)
(f)
On minulla silmälasitkin jossain. Kun vain muistaisi, missä. (k) | Suonet anteeksi, jos epäilen sanojasi. Kunhan ei raskas rikos painaisi teidän kummankin omaatuntoa? (k) ’ettei vain’

Kunhan esiintyy myös arvelun tms. ilmauksissa merkityksessä ’ei muuta kuin’: En minä mitään tarkottanu, kuhan vaan itekseni puhuin (P) .

Huom. Infiniittinen temporaalirakenne tai sellaisesta kiteytynyt postpositiorakenne voi tietyin edellytyksin saada ehtotulkinnan, esim. onnettomuuden sattuessa ~ tapahtuessa, suunnitelman toteutuessa, tarpeen vaatiessa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot