Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Disjunktiivinen vaihtoehtokysymys > § 1700 Vai-kysymys hakukysymyksen jäljessä

§ 1700 Vai-kysymys hakukysymyksen jäljessä

Hakukysymyksen jäljessä vai-konjunktiolla alkava vaihtoehtokysymys voi toimia ennakko-oletuksen kyseenalaistajana aivan kuten deklaratiivilauseenkin jäljessä. Vai-alkuisella lisäyksellä voidaan kysyä kysymyksen ennakko-oletusta (a) tai jotakin muuta, mihin edellä sanottu perustuu (b).

(a)
Miten nämä kolme ryhmää eroavat toisistaan – vai eroavatko ollenkaan – Speden tv-peliä näpelöidessään? (l) | Mitä pitäisi tehdä, vai onko enää mitään tehtävissä? (l) | Koska Espoo saa uuden hallin vai saako koskaan? (l)
(b)
Nyt jännitämme, miten toiminta jatkuu, vai palaako vanha arki. (l) | Entä miten olisi matkalaina Barclay-pankista, vai sekö juuri kaatui johdannaisseikkailuihin? (l)

Pelkkä vai-lisäys (c–d) tekee muuten rajallisen vastaamismahdollisuuden tarjoavasta vaihtoehtokysymyksestä avoimen; se tuo ilmaukseen implikaation ’vai miten asiat oikeastaan ovat’. Esimerkiksi kaupankäyntitilanteessa se on osa myyjän keinostoa: ’vai mikä vaihtoehto saisi olla?’ (d).

(c)
S: Onks Seija jo lähteny kirjastoo opiskelemaa vai.
V: Ei, ku soon, tuolla, pääsykokeit valvomassa. (p)
(d)
Asiakas: Risla yks
Myyjä: Otatko Smartin rislaa vai,
Asiakas: Smartin rislaa. (P)

Vai voi myös liittää vaihtoehtokysymykseen hakukysymyksen (e). Vaihtoehtokysymys esittää arvauksenomaisesti proposition hyväksyttäväksi, ja hakukysymyksellä osoitetaan muiden mahdollisten vastausten olemassaolo.

(e)
Eikö poikien näyttelijänkykyihin ole luotettu, vai miksi heidän roolinsa on enimmäkseen vilistää aikuisten jaloissa. (l) | Oottekste vuokrannu niit laatikoita vai mihin te pakkaatte. (p) | [yrittää tilata ravintolapöytää:] Onks teillä ihan täyttä vai miten se on. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot