Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Hakukysymykset > Kysymyslauseen rakenne > Määrän kysyminen: paljonko, oliko paljonkin > § 1685 Määrän kysymisen tapoja

§ 1685 Määrän kysymisen tapoja

Määrän tai intensiteetin kysymiseen käytetään paitsi hakukysymystä, jossa astemäärite kuinka tai miten määrittää adverbia tai adjektiivia, myös lausekekysymystä (termistä » § 1689), jossa kO-liite liittyy määränilmaukseen: kauanko ’kuinka kauan’, monesko ’kuinka mones’, paljonko ’miten paljon’ jne.

 
Kauanko uskot aikaa kuluvan kuohun laantumiseen? (l) | Montako kirjastoa on Tampereella? (l) | – Monesko olin, montako sekuntia kärkeen, latoi Manuela di Centa kysymyksiä – –. (l) | Paljonko puhelujen määrä on lisääntynyt viime vuodesta? (l) | Moneltakos se yöjuna lähtee. (p)

Myös eräät mitattavaa ominaisuutta tarkoittavat adjektiivit voivat saada kO-liitteen kysymyspronominin sijasta: vanhako ’kuinka vanha’.

 
Vanhako olet? | Pitkäkö mielestäsi on ikuisuus? (E) | Suuriko on lasku? (E)

Kolmas tapa kysyä määrää on sellainen vaihtoehtokysymys (» § 1689), jossa määrän ilmaus sijaitsee samalla paikalla kuin väitelauseessa ja saa kin-liitteen:

 
Oliko siellä montakin kuulijaa? | – Oletteko odottanut kauankin? (E) | – En osaa sanoa, oliko torilla paljonkin venäläisiä sotilaita, hullunmyllyn keskuksessa ollut Valtonen tunnustaa. (l)

Tällaisiin kysymyksiin vastataan tyypillisesti määränilmauksella eikä, kuten verbikysymyksiin, verbin toistolla tai dialogipartikkelilla:

V: Onks teil monta niitä.
S: Niit on nyt kaks mut mä luulen et mei- ehkä ostetaa yks lisää. (p) vrt. On.
T: Onko ne paljon kalliimpia ku suoran sähkölämmityksen patterit.
P: Tuota ehkä joku kolominkertanen hinta niillä on. (p)

Huom. Puheessa kO-liite voi jäädä määrän ilmauksista poiskin:

 
Paljo se maksaa? | Kauan se oli siellä? | Eli luvassa on vielä toiset kaksi vuotta hauskaa nuorisohömppää? – Joo, mä en tiedä kauan, mutta ainakin nyt jatkuu. (L) | Monta vuotta siint on aikaa, (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot