Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Vaihtoehtokysymykset > Vaihtoehtokysymysten polaarisuus > § 1697 Eikö-alkuinen liitekysymys

§ 1697 Eikö-alkuinen liitekysymys

Väitelauseeseen liittyvällä liitekysymyksellä (» § 1058) haetaan vastaanottajan samanmielistä kantaa väitteessä esitettyyn propositioon. Tällöin liitekysymys on muotoiltu myönteistä vastausta edellyttäväksi eli kieltomuotoiseksi. Tavallisimmat tällaiset liitekysymykset sisältävät kieltoverbin ja kO-kysymysliitteen lisäksi partikkelin niin tai vaan tai nominin totta. Väitelause voi ilmaista asiaintilan, johon odotetaan vastaanottajalta vahvistusta (a); se voi vedota yhteiseen tietoon tai siinä voi olla jokin yhteiseen tietoon vetoava kielenaines, esim. liite ‑hAn (b–c). Kysymysliite voi liittyä myös tarkistuskysymyksenä esitetyn väitelauseen jäljessä olevaan niin-partikkeliin (d).

(a)
1Virkailija: Joo mut tää on kuitenki pätkätyön jatkoo eikö niin,
2Asiakas: On (P)
(b)
Metsäkyyhkysiä ei ollut mutta kanahan on melkein sama, eikö niin? (k)
(c)
V: Joo:. Ja siellähän on nyt se on vaan tota niin Stiig-Eemilin perukirja.
S: Just joo.
V: Et se toinenhan sulla on, eiks ni
S: J. toinen mulla on juu. (p)
(d)
T: Se näkyy ihan selvästi se maanantaipäivän (.) eri [laisuus  niinkö]  
A:   [niin  kyl] (P)

Liitekysymyksessä voidaan toistaa myös väitelauseen verbi:

(e)
Tyttö tulee äitiinsä, eikö vain tulekin? (k) | – Sinä menit tapaamaan niitä ihmisiä, etkö mennytkin? (k) | Ja sä oot saanu äitiysrahaa eks ookin. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot