Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Yleistä > Kysymyslause ja liitepartikkelit > § 1681 Lyhyesti liitepartikkeleista kysymyksissä

§ 1681 Lyhyesti liitepartikkeleista kysymyksissä

Kysymyslauseissa on usein muitakin liitepartikkeleita kuin -kO. Partikkeli -s esiintyy pelkästään interrogatiivi- ja imperatiivilauseissa (a) (yhdistelmässä -pAs myös väitelauseissa). Partikkelin ‑hAn (b) käytöille on laajasti ottaen yhteistä, että se merkitsee kysymyksen sellaiseksi, johon ei ole puhehetkellä varmaa vastausta tai johon ei tarvitse vastata. Partikkeli ‑pA (c) puolestaan esiintyy retorisissa kysymyksissä (» § 1705, 832, 836837).

(a)
S: Kukas siellä on käyny terroritekoja tekemässä.
V: No mitäs luulisit oliskohan Kettu Viekas, (p)
(b)
Antti näytti antavan Rantaselle rahaa. Mitähän varten? Ehkä viinan ostoon. (l) | Hän mietti: jos hän menisi Matin kanssa naimisiin, saisikohan hän enää lapsia? (l)
(c)
Eläinkunnassakin on omat persoonansa. Kukapa olisi koskaan tavannut kahta samanlaista lehmää. (l)

Itsenäisten sävypartikkelien kuten nyt, sit(ten) ja oikein käytöstä kysymyslauseissa (» § 823825, 837).

Huom. Kun liitepartikkeliyhdistelmä ‑kOhAn liittyy interrogatiivipronominiin, sillä on sama merkitys kuin pelkällä hAn-liitteellä: mitäköhän ~ mitähän. Se myös vaihtelee kAhAn-yhdistelmän kanssa, esim. milloinkahan.

 
Mitäköhän se Sundströmin Mikko nykyään puuhaa”, oli tuttu kysymys – –. (l) | Kiinalaiset peruuttivat omat kilpailunsa eivätkä olleet mukana Hongkongissa tammikuun alussa. Miksiköhän? (l) | Miksikähän tämän ohjelman lähetys lopetettiin? (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot